Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt EU-fördrag bra för löntagarna

EG-domstolens domar i Laval-, Viking- och Rüffertfallen kan få allvarliga följder för Europas arbetsmarknad och den svenska kollektivavtalsmodellen.

Annons
Domarna innebär att de minimivillkor man har rätt att slåss för idag också blir maximivillkor. Får domarna genomslag leder det till social dumping genom att:
Lika lön för lika arbete ersätts med lön efter ursprungsland. Arbetare som kommer hit från andra länder riskerar att få avsevärt lägre löner än sina svenska kollegor.
Löneskillnaden kommer att sätta press nedåt även på svenska löner.
Svenska företag som följer gällande kollektivavtal hotas genom orättvis konkurrens.
Detta står i konflikt med lagstiftarnas avsikt, och har starkt kritiserats av en enig europeisk fackföreningsrörelse. Situationen måste hanteras genom förändringar av både svensk och europeisk lagstiftning.
Vi kräver att regeringen tar den oro som finns på allvar och agerar snarast!
Socialdemokraterna och LO vill vi ha ett nytt och modernt fördrag.
Lissabonfördraget medför flera förbättringar för Europas löntagare, främst genom att den sociala stadgan blir rättsligt bindande och ger ett bättre skydd för löntagarna och de fackliga rättigheterna.
Fördraget är också viktigt för EU: s utvidgning, samarbetet i klimat- och energifrågor, kampen mot den gränsöverskridande brottslig- heten och stärkande av öppenhet och demokrati i EU.
Europafacket vill knyta ett socialt protokoll till fördraget, där fackliga och andra mänskliga rättigheter är överordnad den fria rörligheten. Utstationeringsdirektivet måste ändras så att social dumping inte uppmuntras.
Regeringen och talmannen har medvetet planerat besluten i riksdagen så att Stråhts utredning om konsekvenserna av Laval-domen ska redovisas först sedan riksdagen har röstat om Lissabonfördraget.
Detta skapar stor oro hos många på den svenska arbetsmarknaden som tvivlar på regeringens stöd för den svenska modellen.
Nu ligger bollen hos Reinfeldt och hans regering.
Vi kräver att regeringen:
visar att de ställer upp på den svenska modellen.
agerar i EU så det står klart att Sverige stöder Europafackens krav på ett socialt protokoll och att utstationeringsdirektivet ändras.
ändrar i vår egen lagstiftning så den svenska modellen kan leva vidare.
skjuter upp beslutet om Lissabonfördraget tills Stråhts utredning om Laval-domen är klar.
Vi säger JA till EU:s nya fördrag - men har liten tilltro till högerregeringens vilja att försvara den svenska modellen.
Karin Näsmark
Ordförande i LO-distriktet
i Mellersta Norrland
Elvy Söderström
Ordförande
för socialdemokraterna
i Västernorrlands län
Jens Nilsson
Ordförande
för socialdemokraterna
i Jämtlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons