Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Norska regler hindrar arbetspendling

Arbetspendlingen mellan Sverige och Norge ökar, vilket är mycket positivt. Denna utveckling kan nu få en vändning genom det nya kravet från norska skatteverket.

Annons

Norska skattemyndigheten har nyligen infört krav om folkbokföring och norskt personnummer för personer som arbetat sex månader eller mer i Norge. Denna påtvingade folkbokföring innebär att en svensk kan förlora sin rösträtt samt att rätten till sociala förmåner begränsas helt eller delvis. Vi är starkt kritiska mot att ändra dagens ordning vad gäller skattskrivning.

Två av de kommuner som drabbas är Krokom och Strömsund. Båda är befolkningsmässigt små kommuner och båda har cirka hundra riksgränspendlare.

Valet att pendla görs ofta då man bildat familj och rotat sig på en ort och därför inte gärna vill flytta när ett lämpligt arbete uppenbarar sig. Även ungdomar har börjat pendla i större utsträckning, vilket är positivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Pendling är också en kompetensfråga för inpendlingsorten.

Hotagen-Frostviken -Röyrvik-Lierne är delar av en gemensam arbetsmarknadsregion. Här arbetar Strömsunds och Krokoms kommuner med sina norska grannkommuner med att underlätta för gränsöverskridande handel, vård och arbetspendling. De nya norska statliga reglerna går stick i stäv mot detta lokala arbete. Så fel kan det bli när man sitter i Stockholm eller Oslo och fattar beslut på bristfälliga grunder.

Centerpartiet ser positivt på den generella utvecklingen med en högre rörlighet mellan länderna. Det ska vara lätt att flytta och arbeta mellan grannländerna. Vi ser samarbetet mellan Norge och Sverige som ett sätt att möta förändringar i arbetsmarknad, globala utmaningar och ökad internationalisering.

Genom att ta bort administrativa hinder för människor och företag kan vi skapa tillväxt, utveckling och fler företag i regionen. Det finns redan många exempel på hur nationella regler slår olyckligt för gränsbefolkningen. En svensk som arbetar deltid i Norge riskerar att gå miste om exempelvis föräldrapenning, och ett norskt företag som anställer personal som bor i Sverige riskerar att ”straffas” med högre arbetsgivaravgifter.

I ett globalt sammanhang är de nordiska länderna små nationer. Därför anser vi att i takt med globaliseringen blir det gränsöverskridande samarbetet mycket viktigt för att stärka forskning, innovation och kunskapsutvecklingen samt ge tillgång till kvalificerad arbetskraft på alla nivåer.

De som arbetar i ett annat nordiskt land än sitt eget bör även ha samma rättigheter som landets egna medborgare. Ambitionen att riva gränshinder och samtidigt öka hela regionens attraktionskraft växer när den europeiska konkurrensen ökar. Men genom att införa krav på folkbokföring efter viss tid i landet läggs grunden för en helt annan utveckling.

För oss som Centerpartister utgör Norden en öppen och gemensam arbetsmarknad och det är viktigt att det görs insatser för att det verkligen blir möjligt och enkelt att flytta eller pendla till ett grannland. Det är också ett sätt att vidga sina vyer och f å nya erfarenheter och kompetenser. På så sätt kommer vi att utgöra en internationellt attraktiv och konkurrenskraftig marknad och Norden kommer att framstå som ett verkligt gränslöst område där människor, varor, tjänster och företag kan röra sig fritt på en inre nordisk marknad.

Maria Söderberg (C)

Kommunstyrelsens ordförande i Krokom

Per Åsling (C)

Riksdagsledamot

Karin Stierna (C)

Gruppledare Strömsund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons