Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nedläggning av AME – en borgerlig kupp?

Annons

Med stor förvåning noterar vi att återremissen som berör Arbetsmarknadsenhetens framtid ska behandlas samtidigt som förslag om avveckling av Arbetsmarknadsenheten finns som ett tidigare ärende vid kommunstyrelsen den 20 januari.

I praktiken innebär det att kommunledningen först vill fatta beslutet att lägga ned verksamheten, för att några ärenden senare ta upp återremissen.

Vid fullmäktigesammanträdet i Berg antogs Budget 2009 med undantag av besparingarna som berör Arbetsmarknadsenheten och ekonomifunktionen. Beslutet om återremiss anser vi var ett klokt, nödvändigt och viktigt beslut, inte minst ur en demokratisk synvinkel. Att det vid fullmäktigemötet saknades skrivelser och annan relevant information understryker naturligtvis detta.

Ärendet återremitterades utan omröstning och efter ett antal ajourneringar av fullmäktige, vilket i praktiken innebär ett underkännande av ärendenas beredning.

Kommunledningens agerande visar att man inte har tagit ett så viktigt ärende seriöst och vi ser med stor oro på vilka konsekvenser en total nedläggning kan resultera i.

Vårt yrkande för det återremitterade ärendet löd ”Kommunfullmäktige återremitterar den del av budgeten som berör neddragning av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet, dels för att avvakta yttrande från Arbetsmiljöverket och dels för att få en tydlig konsekvensbeskrivning.” Vi kan inte utläsa att man har tagit någon som helst hänsyn till detta. Är det skendemokrati, total okunnighet eller nonchalans?

Vi förväntar oss nu en process där man vänder på alla stenar och även tar humanistisk hänsyn. Det finns säkerligen en hel del utvecklingsbara områden inom denna verksamhet och även närliggande.

Här borde det finnas grund för en dialog och kunskapsutbyte mellan de förtroendevalda, verksamheterna och de fackliga organisationerna, för att hitta en långsiktig verksamhetsmässigt och ekonomiskt hållbar lösning.

Exempelvis så ligger ett betänkande ute för remiss på nationell nivå, med arbetsnamnet ”Brist på brådska”. Där förutsätts att kommunerna har beredskap att ordna sysselsättning till den växande grupp personer som har olika funktionsnedsättningar.

Helt i det borgerliga styrets inriktning så förväntas näringslivet vara tillmötesgående och bereda plats för dessa människor. I Berg är det utpräglat många fåmansföretag, så här kommer det att krävas att offentlig sektor tar ett betydligt större ansvar, vilket i praktiken innebär att en utveckling är att föredra tvärtemot en avveckling.

Vår förhoppning är därför att återremissen, som föreläggs vid kommande kommunstyrelse ska behandlas seriöst och att utvärderingen, med förslag på nedläggning, dras ur handlingarna. Vi saknar fortfarande en tydlig konsekvensbeskrivning och ett yttrande från Arbetsmiljöverket.

Ärendet ska upp till behandling först på fullmäktige i mars, så här brådskar det inte. Vi kan inte i vår vildaste fantasi tro att den borgerliga majoriteten inte skulle respektera fullmäktiges återremiss, eller?

Monica Hallquist

Ordförande,

socialdemokraterna i Berg

Alf Lundin

Gruppledare, vänsterpartiet

i Berg

Jan-Erik Eriksson

Ordförande Kommunal,

Sektion 12 i Berg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons