Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Neddragningar oroar Vårdförbundet

Annons

Personal som arbetar närmast patienterna, i dygnet-runtverksamhet, drabbas mest av konsekvenserna av det nödvändiga omställningsarbetet som pågår på landstinget för att klara de ekonomiska ramarna.

Vårdförbundets medlemmar har på många enheter tagit ett stort ansvar för att det ska finnas bemanning dygnet runt, året runt. Detta har skett genom att medlemmar lagt sina arbetspass i så kallade tvättstugescheman. På några enheter var vissa arbetspass svårbemannade och det fanns av olika anledningar höga vikarie- och övertidskostnader. För att nå en lösning på det tecknades lokala avtal. Vid arbete på obekväm arbetstid gav avtalet medlemmarna en högre ersättning per timme än det centrala avtalet. I gengäld avstod de ersättningar för förskjuten arbetstid och övertid men tog ett stort ansvar för att bemanna de svårbemannade arbetspassen. Några enheters avtal har genererat lägre veckoarbetstid som ersättning för obekväma arbetspass, framförallt kvällar och nätter, vilket givit bättre möjlighet till återhämtning. Dessa avtal är nu uppsagda av arbetsgivaren men medlemmarna erbjuds att fortsätta ta ansvaret för att bemanna dygnets alla timmar dock utan rimliga ersättningar eller arbetstidsförkortning.

Det har funnits enheter som endast haft avtal om tvättstugescheman där medlemmar tagit ett stort ansvar för bemanning men utan någon som helst ersättning. Där har Vårdförbundet haft en samsyn med arbetsgivaren om att det behövs en översyn för att hitta en modell som ger liknade ersättningar oavsett var inom landstinget arbetet utförs. för tjänstgöring dygnet runt och ansvarstagande för bemanning. Då parterna inte kunnat enas om en arbetstidmodell med rimliga ersättningar kan inte Vårdför- bundet acceptera att våra medlemmar gratis fortsätter ta ett stort ansvar för bemanning genom att lägga tvättstugescheman utan arbetsgivaren får tillbaka ansvaret för arbetsuppgiften.

Vårdförbundet är övertygat om att arbetsgivaren får en lägre kostnad för vikariat och övertidskostnader genom tvättstugescheman. Dessutom kan dessa anpassas efter verksamhetens behov av kompetens samt medlemmars personliga behov.

Förutom att arbetsgivaren sagt upp arbetstidsmodellerna som innehållit någon form av högre ersättningar har de sedan september 2009 dragit in nattersättningen på 200 kronor som infördes 1998 eftersom det var, och fortfarande är, oattraktivt att arbeta nätter. Den ersättningen har varit en möjlighet för nattarbetare att klara sig ekonomiskt och behålla sin hälsa då det möjliggjort deltidsarbete på natten. Om det pågår fortfarande centrala förhandlingar.

Andra konsekvenser av omställningsarbetet är att helgtjänstgöringen försämrats till tjänstgöring varannan helg, för många medlemmar innebär det en stor försämring socialt. Arbetsmiljökonsekvensen blir att betydligt fler av arbetspassen ska utföras i en minimibemanningssituation.

Tiden på eftermiddagen när arbetspassen, mellan de som arbetar dag och de som arbetar kväll, överlappar varandra har redan kortats och kommer nu att kortas ytterligare. Konsekvensen oroar Vårdförbundet mycket, både ur ett arbetsmiljö- och patientsäkerhetsperspektiv. Medlemmarna kommer att hamna i en mycket pressad situation där arbetsuppgifterna fortfarande ska göras men på kortare tid. Vetskapen om hur det drabbar patienter medför en stor samvetsstress om de inte hinner med alla uppgifter. Den här tiden behövs bland annat till dokumentation, tid för patienter och anhöriga, handledning av studerande, kompetensutveckling, utvecklings- arbeten och reflektion. När utrymmet för det minskas kan Vårdförbundet inte se annat än att det blir en försämring för patienten och riskerna för fel ökar.

Självklart är Vårdförbundets ambition en arbetstidsmodell som är bra både för verksamheten och de ansvarstagande medarbetare som varje dag bidrar med hög kompetens och god vilja.

Kristina Fluur Hedman, ordförande, Christina Larsson, vice ordförande

Vårdförbundet i Jämtland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons