Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Myten om sjukfuskarna

/

Den senaste tiden har jag mött stark oro hos många patienter över hur det ska gå för dem i framtiden därför att deras sjukpenning eller tillfälliga sjukersättning upphör och de därefter ska betraktas som arbetssökande utan att de återfått sin arbetsförmåga.

Annons

Efter att ha arbetat som läkare i 40 år, har jag varit med om förändringsarbeten, omorganisationer och besparingsåtgärder ett antal gånger.
Reformer utgår från ett förhållande som upplevs som felaktigt (tes) och leder till något som blir felaktigt åt andra hållet (antites). Så småningom inser man hur det borde vara och man gör en syntes.
Aktuell reform gäller Försäkringskassan, sjukskrivningar och sjukersättningar.
Sjuktalen i Sverige var för höga och motsvarade inte den verkliga sjukligheten. Man måste reformera. Först organiserade man om Försäkringskassan. De lokala kontoren försvann i besparingssyfte. Handläggarna placerades centralt och kände varken patienter eller behandlande läkare. Patienter fick byta handläggare upprepade gånger och handläggarna gjordes otillgängliga för både patienter och behandlande läkare. Ärenden som handlade om sjukersättning behandlades på en helt annan ort än där patienten bodde, likaså arbetsskadeärenden. Med bristande kännedom hos handläggarna om patienterna och deras individuella medicinska problem, samt om de behandlande läkarnas kompetens att bedöma en patients sjukdomstillstånd, försvårades processen för patienterna.
Det spreds en myt om att många fuskade sig till bidrag i form av sjukpenning. Denna myt lever kvar. Efter 37 år som allmänläkare vill jag med skärpa framhålla att jag endast har mött ett litet fåtal som hellre velat bli sjukskrivna än att få hjälp att bli friska så att de kan arbeta. Det ytterst lilla fåtal som fuskar, motiverar inte att lagar införs så att sjuka människor känner sig skuldbelagda och oroliga för sin framtid. Antalet som fuskar med sjukskrivningar är sannolikt inte större än antalet kriminella inom andra områden i samhället.
Myten om fusket orsakade en politisk antites. Man begränsar antal sjukpenningdagar. Efter att dessa dagar tagit slut ska arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden. Det får i enskilda fall konstiga konsekvenser, som vi kunnat läsa om senaste tiden. Det handlar om personer, som med rehabilitering och medicinska åtgärder kan återgå till sitt tidigare arbete, men detta accepteras inte av Försäkringskassan som drar in sjukpenningen och den sjuke måste söka annat arbete (som han/hon inte heller klarar av i nuläget) via Arbetsförmedlingen. I bästa fall får den sjuke rätt till ersättning från A-kassan. I annat fall förs problemet över till kommunen som kan ge försörjningsbidrag. Då krävs att man inte har några ekonomiska tillgångar för att ha rätt till ersättning.
När kommer syntesen?
Om något upplevs fel, tesen, varför måste då reform leda till så radikala åtgärder att det blir en antites? Varför inte syntes på en gång?
Alla är ense om att snabb medicinsk hjälp och tidig rehabilitering är av största vikt för att förhindra långa sjukskrivningar och till sist varaktig sjukersättning (förtidspensionering).
Varför då inte verkligen satsa på detta, utan hot om indragen sjukpenning/sjukersättning? Ett sådant hot kan stjälpa rehabiliteringen. Långvarig sjukdom som orsakar hel eller delvis arbetsoförmåga behöver inte vara de sjukdomar (t ex svår cancer, vissa neurologiska sjukdomar) som nu undantas från begränsningar av sjukskrivningstiden. Det finns andra sjukdomstillstånd som orsakar hel eller delvis arbetsoförmåga där rehabiliteringen tar lång tid. Det som nu beslutats visar också på ett misstroende mot läkarkåren, som antas sjukskriva alldeles för lätt och för länge. Bedömning av rätten till sjukpenning/sjukersättning ligger hos Försäkringskassan, som inte litar på läkarnas utlåtanden. Man påstår att läkarna skriver för dåliga intyg. I dag spelar det ingen roll hur bra läkarutlåtandena är, sjukdagarna tar likväl slut. När kommer syntesen?

, läkare, specialist allmänmedicin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons