Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP och S förstår inte oron inför en storregion

/

Annons

Den 25 april hade näringslivet i regionen bjudit in företrädare för de politiska partierna till ett lunchmöte för att få del av de synpunkter som ligger till grund för Socialdemokraternas och Miljöpartiets beslut att verka för en region Stornorrland. Enligt Sifo är mindre än 20 procent av regionens medborgare positiva till en sammanslagning till Stornorrland.

Vi konstaterade att varken Ann-Marie Johansson (S) eller Karin Thomasson (MP) kunde redovisa några som helst konsekvensanalyser som motiverar att vår fattiga region ska gå samman med tre andra fattiga regioner. De hänvisade till regiondirektörens analys, men vi menade att de farhågor som framförts på tjänstemannanivå kan som nu lösas med positivt samarbete. Eller är det så olyckligt att S och Mp menar att om vi inte går in i Stornorrland då hindras samarbetet som finns i dag och som gynnar alla parter?

För S och MP är detta en administrativ fråga som i första hand handlar om sjukvården. Detta trots att regionen också har fått ansvaret för tillväxt och utveckling och där länsstyrelsen med skärpa har påtalat riskerna med en sammanläggning av J/H till Stornorrland. På mötet fanns också företrädare för C, Elin Lemon, och för M, Saila Quicklund, som båda visar förståelse för näringslivets kritiska synpunkter. De ifrågasätter storregionbildningen och tar avstånd från det odemokratiska agerandet.

Det är oroande att vi har politiska representanter i SKL som endast fungerar som ambassadörer för storstädernas ambitioner att ta över makt från staten. Det är olyckligt att S och MP har så låg förväntan på människorna i Jämtland och Härjedalen att de är beredda att utan krav gå in och planera för en storregion. Det är särskilt anmärkningsvärt att regionledningen inte visar minsta intresse för näringslivets synpunkter. Trots skarpa uttalanden i två debattinlägg från totalt 73 näringsidkare finns inget intresse från Johansson och Thomasson att förklara eller bemöta varför man så totalt struntar i företagens villkor i region J/H.

Demokrati och förankring är främmande begrepp för S och Mp. Att döma av reaktionerna efter dagens möte borde det finnas anledning för storregionivrarna att ställa frågor: Vilket mandat har jag? Hur företräder jag medborgarna i vår region? Hur bevakar jag deras intressen?

Angående de stora avstånden i regionen och de bristande kommunikationerna så svarar Karin Thomasson att detta främst kommer att drabba politikerna, som förväntas resa mycket mer i en större region.

Jag hoppas att de partier som i nuläget tar avstånd från demokratiska spelregler självkritiskt kommer att ifrågasätta sin roll i utvecklingen. Det måste rimligen finnas företrädare även i de styrande partierna som tar sin uppgift på större allvar och har förmåga att bereda strategiska frågor i samklang med medborgarna. Det kan i alla fall inte bli sämre än det vi nu upplever i projektet Stornorrland.

Nils Eriksson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons