Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minskat studieintresse hotar tillväxt

Intresset att läsa vidare på universitet och högskolor minskar kraftigt bland ungdomar i Jämtland och Västernorrland. Det är en utveckling som hotar tillväxten i regionen. Inom några år kommer dessutom antalet ungdomar i högskolestuderande ålder att minska både i riket och i mittregionen.

Annons
Låt mig belysa problemet med några fakta. Sedan 2003 har övergångsfrekvensen (andelen ungdomar som påbörjar högskolestudier senast vid 25 års ålder) sjunkit väsentligt mer i regionen än i riket, från 46,3 till 36,7 procent i Jämtand och från 45,4 till 39,1 procent i Västernorrland.
Länen har därmed halkat ner och återfinns nu på två av de fyra sista placeringarna i statistiken för riket. Och det är killarna som visar det svalaste intresset för högskolestudier. Enligt den så kallade Gymnasieenkäten uppger endast 38 procent av regionens unga män att de vill läsa vidare inom tre år, jämfört med 52 procent i riket. Även om övergångsfrekvensen är konjunkturberoende så är siffrorna alarmerande.
Men det finns även andra fakta som måste uppmärksammas. Av den minskande andel av regionens ungdomar som påbörjar högre studier är det i sin tur en krympande andel som väljer att studera på hemmaplan.
Enligt en färsk rapport från Högskoleverket söker sig 45 procent av ungdomarna bort från sin hemregion när det är dags att studera. För ungdomarna i Jämtland och Västernorrland är siffran tio procent högre.
Att ungdomar rör på sig är både nyttigt och naturligt men om rörligheten blir alltför enkelriktad riskeras allvarliga återverkningar på tillväxten.
Jag tänker då även på Ungdomsstyrelsens undersökningar där runt 70 procent av tjejerna i regionen uppger att de troligtvis kommer att flytta. Det är en betydligt större andel än vad som redovisas för riket där var tredje av ungdomarna anger att de tror de kommer att flytta under de närmaste åren. Här måste regionen erbjuda en sådan attraktiv etableringsmiljö att de vill flytta tillbaka.
Mittuniversitetet är i dag ett riksrekryterande universitet. Att öka rekryteringen av ungdomar från Jämtland och Västernorrland till högre studier kommer att vara ett prioriterat område för oss under de närmaste åren. Ökad arbetslivsanknytning, fler korta och yrkesnära utbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov är några exempel på planerade åtgärder.
Vi kommer att fördjupa samarbetet med framför allt gymnasieskolor och näringslivsorganisationer för att tillsammans stimulera ungdomars intresse för högre utbildning. För förutsättningarna är det inget fel på, slutbetygen från gymnasiet skiljer sig inte mellan regionen och riket. Det handlar istället om att i tidig ålder forma attityderna till högre utbildning så att steget in i universitetsvärlden blir mer naturligt, inte minst för männen. Här måste vi tillsammans med politiker, skolor, näringsliv och berörda organisationer agera kraftfullt och samordna insatser för att säkerställa en gynnsam utveckling i regionen.
Håkan Wiklund
Prorektor Mittuniversitetet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons