Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarna värda högre lön än andra

Annons

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort flera utspel inför den kommande avtalsrörelsen. Man vill ha en totalreglerad 40-timmarsvecka för kommunalt anställda grund- och gymnasielärare och säger i likhet med samtliga arbetsgivarorganisationer att inga som helst utrymmen finns för löneökningar i centrala avtal.

Sveriges lärare accepterar inga försämringar. Lärares löner bör tvärtom öka mer än andra yrkesgruppers. Lärare ska inom sin arbetstid ges rimlig tid för planering och för att följa upp undervisningen. Det är en förutsättning för hög kvalitet i svensk skola. Ska det i framtiden finnas något förtroende mellan oss och arbetsgivarna måste lärare i grund- och gymnasieskolan även fortsättningsvis kunna förfoga till del över sin tid. Detta är grunden i de krav som vi nu lämnat till SKL inför årets avtalsförhandlingar.

Kommunerna går till attack mot lärarkåren i en tid när vi behöver samling kring hur vi löser problemen med utarbetade lärare och alltför slimmade organisationer. Den riktigt viktiga diskussionen borde handla om hur lärarnas förutsättningar kan förbättras för att de i sin tur ska kunna ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt. Svenska elevers resultat behöver förbättras. Lärares arbetsvillkor är en avgörande nyckel till det ta .

Lärarna har de senaste åren fått allt fler arbetsuppgifter, både från staten och från skolhuvudmännen. Lärare och skolledare förväntas i dag vara vab-poliser, vaktmästare och mycket annat som tar tid från det som lärare verkligen ska göra undervisning av elever.

Vad handlar diskussionen mellan Sveriges lärare och SKL egentligen om? De allra flesta lärare i grund- och gymnasieskola arbetar i dag i snitt 45 timmar per vecka, varav 35 timmar är förlagda till skolan och 10 timmar kan förläggas där läraren själv väljer. Många lärare försöker göra så mycket som möjligt på arbetsplatsen, men en rad praktiska förutsättningar styr detta. Bristen på arbetsplatser och datorer i våra skolor gör att lärare många gånger är hänvisade till sin hemdator för att planera och efterarbeta undervisningen. Föräldrakontakter sker ofta på kvälls- och helgtid.

Nu vill SKL binda upp lärares hela arbetstid till arbetsplatsen. Vi är övertygade om att det varken förbättrar lärares arbetssituation eller elevernas resultat. Det vittnar tvärtom om en rätt omodern syn på läraryrket. Flexiblare arbetstider i takt med en utvecklad teknik blir allt vanligare för andra. Men för lärarna ska klockan tydligen vridas tillbaka. Vi kan inte tolka detta som annat än att SKL anser att vi lärare måste kontrolleras hårdare. Det kommer vi inte att acceptera.

Undersökningar visar att hälften av lärarna helt saknar avstämning med sin chef kring sin arbetstid. Skolledarna har idag inte resurser i form av tid för att det ska ske. Så innan SKL kräver mer kontroll över lärarnas arbetsdag på bekostnad av dagens flexibla förtroendearbetstid vore det klädsamt att städa framför egen dörr och först få det åtagande som parterna redan har enats om att fungera.

Läraryrket behöver definitivt inte förändringar som sänker dess status. Vi vill gärna tillsammans med arbetsgivarna hitta utvecklingsområden som gör att fler vill bli lärare.

Det är inte bara i arbetstidsfrågan som SKL kommer med orimliga krav. Man vill ha ett sifferlöst avtal på central nivå och att det sedan ska tecknas lokala avtal om eventuella löneökningar i varje kommun.

Ett nytt avtal skaförbättra lärares anställningsvillkor, inte försämra dem som arbetsgivaren vill. Ska svensk skola kunna bli en skola i världsklass måste svenska lärare ha villkor i världsklass. Det innebär bland annat att lärares löner måste öka och öka mer än andras. Ska Sverige långsiktigt vara en kunskapsnation måste de bästa vilja bli lärare. Och då kräver det rejäla förbättringar för Sveriges lärare.


Förbundsordförande Lärarförbundet,


Lärarförbundet i Jämtland.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons