Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvarts miljard ska lindra krisen i länet

Annons

Den globala krisen slår hårt mot Sveriges exportberoende ekonomi och därmed den jämtländska arbetsmarknaden. Nyinkommen arbetslöshetsstatistik visar att andelen inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Jämtland är 6,4 procent. Strömsunds och Bräckes kommuner har respektive 8,6 procent och 8,1 procent arbetslösa eller personer i olika typer av åtgärdsprogram. Det är definitivt för tidigt att se ljus i tunneln, snarare kan Jämtlands arbetsmarknad förvärras det kommande året.

För att möta krisen krävs insatser riktade mot arbetsmarknaden och välfärden, samtidigt som sunda statsfinanser måste prioriteras. Det grundläggande samhällskontraktet måste säkras. Det är dock viktigt att budgetunderskotten blir tillfälliga och hanterbara. En inhemsk överbudspolitik kommer inte att råda bot på en världsekonomisk situation där 90 procent av jordens länder befinner sig i recession.

Regeringens vårproposition innehåller betydande satsningar för att värna välfärdens kärna. Strömsunds, Bräckes och Östersunds kommuner får år 2010 stöd om 7 miljarder kronor, 4 miljarder kronor och 31 miljarder kronor respektive för att motverka neddragningar och samtidigt lägga grunden för en långsiktigt god välfärd. Landstinget får ett utökat stöd om 29 miljarder kronor. Totalt innehåller propositionen 233 miljarder kronor till länets kommuner och landsting till och med 2012.

Aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser är viktiga för att ge trygghet i omställningen mellan jobb och sätta arbetslinjen i första rummet. Regeringens vårproposition innehåller i sin helhet ett tillskott om 10 miljarder för aktiva åtgärder och olika typer av arbetslöshetsstöd. I Jämtland innebär satsningen nya arbetsförmedlare, coacher, praktikplatser och utbildningsplatser. Inom ramarna för jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar utökas även stödet till långtidsarbetslösa.

Alliansens vårproposition innehåller således kraftfulla satsningar för att stödja välfärdens kärnverksamheter och stärka de jämtar som nu förlorar sina jobb, samtidigt som den verkar för ordning och reda i statsfinanserna så att Sverige och Jämtland står redo för återhämtning. Vårt land har gått igenom tuffa tider förut, det kommer att bli morgon igen i Sverige.

Ola Sundell, m

Riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons