Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Krafttag för att hela Sverige ska leva

/
  • Ett minimikrav bör vara att hälften av den fastighetsskatt som staten tar ut på vattenkraftsanläggningar, i år 2,9 miljarder kronor, återförs till de kommuner och regioner där kraften produceras, anser Håkan Larsson (C).

Annons

Den finansiella krisen slår hårt runt om i landet. Särskilt inlandskommunerna tvingas till drastiska beslut i form av besparingar, indragningar och uppsägningar. Utflyttningen skjuter åter fart.

Det är särskilt allvarligt eftersom befolkningsstrukturen redan är snedvriden efter decennier av utflyttning och behöver repareras genom inflyttning.

Svenskt Näringsliv talar i en aktuell rapport om att den demografiska öknen sprider sig.

Stora områden riskerar att bli ekonomiskt inaktiva med åldrande befolkning samtidigt som koncentrationen till storstadsområdena accelererar.

Inlandet har en stor framtidspotential. Här finns gott om plats och bra miljö, viktiga konkurrensfördelar jämfört med regioner där trängsel och miljöproblem ökar. För att få till stånd den nödvändiga inflyttningen måste politiken emellertid ge förutsättningar att kunna ta vara på potentialen. Samhällsservicen måste upprätthållas, infrastrukturen förbättras och arbetsmark- naden differentieras.

Jag vill lyfta fram två kraftfulla åtgärder som länge har stått på Centerpartiets program och som det nu bör vara läge för alliansregeringen att genomföra i praktiken. Att båda åtgärderna sedan länge fungerar väl hos våra grannar i Norge bör underlätta. Erfarenheterna är goda.

Den första åtgärden är att geografiskt differentiera arbetsgivaravgifterna för att ge glesbefolkade regioner likvärdiga konkurrensförutsättningar med regioner nära de stora marknaderna. I Norge anses systemet vara det mest effektiva distriktspolitiska verktyget. Företag etablerar sig i glesbefolkade områden och till ytan stora glesbygdskommuner får förutsättningar att upprätthålla en väl fungerande samhällsservice för medborgarna.

Jag vill se en kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna i inlandet, förslagsvis i det tidigare Stödområde A, från Torsby i Värmland till Kiruna längst i norr. EU har gett Norge klartecken att sänka arbetsgivaravgifterna i regioner med lägre än åtta invånare per km2 och samma kan gälla hos oss. Regelverket är i det här fallet samma för EES-landet Norge som för EU-landet Sverige.

Den andra åtgärden är återföring av vattenkraftsmedel. Att kommuner som Ragunda, Jokkmokk och Sollefteå inte får del av de mycket stora värden som skapas lokalt genom vattenkraften är absurt.

Genom utbyggnaden av forsarna har möjligheterna att bedriva fiske, turism, jord- och skogsbruk begränsats och det bör dessa bygder kompenseras för som vattenkraftskommunerna i Norge.

Ett minimikrav bör vara att hälften av den fastighetsskatt som staten tar ut på vattenkraftsanläggningar, i år 2,9 miljarder kronor, återförs till de kommuner och regioner där kraften produceras.

Geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter och återföring av vattenkraftsmedel är konkreta, effektiva åtgärder för att hela Sverige ska leva.

Hotet om demografisk ökenspridning måste slås tillbaka! Det är dags för handling!

Tidigare riksdagsledamot (C)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons