Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kom ihåg det här om kärnkraft

/

Sedan regeringen med Reinfeldt och Olofsson i spetsen öppnade för ny kärnkraft och uranbrytning i länet, så har debatten om kärnkraftens vara eller inte vara blivit allt mer intensiv.

Annons

Alliansen menar lättvindigt att kärnkraften skulle stå som lösningen på klimathotet.

Detta resonemang kan ses som logiskt i en debatt där kärnkraftens fördelar är rena sakfel samtidigt som dess nackdelar sopas under mattan. För att räta ut frågetecken och missuppfattningar i denna absurda diskussion så ger jag här en komihåglapp till er som börjar falla för alliansens och kärnkraftslobbyn tillsynes enkla lösning på ett komplext problem.

Sverige stannar inte utan kärnkraft. Av Sveriges totala energianvändning används ca 75 procent inom den byggda miljön och industrin. Flera oberoende utredningar visar att cirka 30–50 procent kan effektiviseras bort med känd och beprövad teknik, utan någon avkall på komfort eller kvalitet.

Kärnkraften är inte koldioxidfri. Livscykelanalyser visar att om man tar hänsyn till mer än bara själva energiomvandlingsprocessen, innebärande uranbrytning, anrikning, byggande av produktionsanläggningar, materialprocesser, transporter, avfallshantering, nedmontering av anläggningar, efterbehandling av mark etcetera, så släpper kärnkraft ut mer koldioxid än flertalet förnybara kraftproduktionssätt.

Kärnkraft löser inte klimatkrisen då den tar för lång tid att bygga. Byggandet är heller inte samhällsekonomiskt hållbart. Reaktorn i Olkiluoto i Finland är ett exempel på det. Kostnaderna beräknades till 30 miljarder kronor, men med förseningar har också kostnaden stigit och ligger nu cirka 9 miljarder över budget.

Kärnkraft är ett ändligt energislag. Om vi fortsätter att använda motsvarande mängd uran som i dag, så kommer världens lättillgängliga uranreserver att räcka i 40 till 50 år, enligt Internationella atomenergiorganet. Den är också skadlig för såväl den yttre miljön som den inre miljön.

”Absolut säkra” reaktorer är en myt. Inte minst den mänskliga faktorn gör att en katastrof kan inträffa i vilken kärnreaktor som helst.

Slutförvaringen är ännu inte löst och i nuläget är förvaringstiden 100 000 år.

Risken för att råvaran används till kärnvapen är överhängande och kan inte bortses ifrån.

De energibeslut vi tar i dag påverkar, förutom oss själva, oöverskådligt många generationer efter oss. Vi har oerhörda möjligheter att vara föregångare för många andra nationer att investera i säker, effektiv och klimat- och miljöriktig energiteknik.

Samtidigt finns också stora ekonomiska möjligheter i att utveckla produkter och tjänster inom energiområdet. Inte minst här i Jämtland där vi har kunskapen och råvarorna. Låt därför Jämtland vara lokförare och skörda frukterna av en Grön omställning!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons