Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Knyt våra band med Tröndelag hårdare

/

Annons

Våra grannlän har sina livlinor i stråket längs Östersjökusten, det enda i norra Sverige som anses värt att satsa på. Dalarna drar fördel av närheten till Mälarlandskapen. Har Jämtland Härjedalen någon motsvarande styrkekälla? Jo, det är bara så att vi hittills haft svårt att göra något av den.

I över hundra år har vi sett närheten till Tröndelag som den stora, slumrande möjligheten till framgångsrik utveckling av länet. En av Norges huvudbygder inpå knutarna ger möjligheter för snart sagt varje samhällssektor. Lika påtagligt är vilken nytta våra grannar i väster skulle kunna ha av sådan samverkan.

Till detta kommer nära känslomässiga band, odlade genom århundraden, särskilt påtagliga på den norska sidan, där minnet av Jämtland-Härjedalen som en del av Norge fortfarande lever. "Östtröndelag" säger man.

Mycket görs, men varför har vi inte kommit längre? Mängder av interregprojekt och samverkanskommittéer har hållit lågan levande. Men när projektpengarna och de trevliga mötena är över står vi på något sätt ändå och stampar på ungefär samma fläck. Bäst har man lyckats med lokala samverkansprojekt över gränsen, men de har också tydliggjort hinder som behöver undanröjas.

Kan det vara så att möjligheterna till utveckling genom ökad samverkan västerut är inbillning? Det verkar svårt att tro. Låt oss inspireras av Storsjöcupen och S:t Olofsloppet, framgångar som visar vad den geografiska och känslomässiga närheten kan ge.

Men ska vi komma längre måste vi ta rejälare tag än hittills. Finns den potential vi har trott? Om den finns, hur ska vi då göra? Tyvärr är detta en av de långsiktiga, strategiska frågor som det sällan finns tid att diskutera. Därför har Heimbygda fredag den 11 mars inbjudit företrädare för länets kommuner, region, näringsliv och organisationer till ett offentligt Rådslag om samverkan västerut.

Vi är vana att se Jämtlands län som en del av Norrland, med åtföljande känsla av maktlöshet. Låt oss för en dag byta glasögon och i stället utgå från region Jämtland Härjedalen/Tröndelag (Tr/JH). Vad händer då?

Hur kan närheten till en stor marknad för varor och tjänster utnyttjas? Vad händer om vi ser regionen Tr/JH som en gemensam arbetsmarknad? Kanske är vår situation gentemot Tröndelag inte särskilt olik Krokoms kommuns i förhållande till Östersund.

Och vad kan samverkan betyda ur våra grannars synpunkt? Vilka möjligheter ger läget vid en EU gräns? Och trots norska kronfallet har vi sannolikt ett för överskådlig framtid lägre kostnadsläge. Borde inte det kunna resultera i mer än gränshandel?

Till detta kommer den gamla drömmen om Tröndelag som en port ut i världen, med allt så mycket närmare än på den svenska sidan. Andra möjligheter kan vara att stärka utbildning och forskning genom närheten till ett av Nordens främsta universitet, och kanske motsvarande samverkansmöjligheter på sjukvårdssidan, till gagn för patienter och sjukvårdsekonomi på ömse sidor om kölen.

Sedan har vi turismen. Norska gäster är viktiga för länet, och mycket görs för att locka hit dem. Men vad kan uppnås genom mera direkt samverkan? Vad händer om vi ser Tröndelag och vårt län som en gemensam attraktion för den bilburna sommarturismen, som nu mest rör sig i nord-sydlig riktning längs vardera kusten?

Samverkansmöjligheterna västerut rör alla, region och kommuner, företag, organisationer, skola, kultur och media. Låt oss äntligen försöka få i gång långsiktiga processer som successivt kan föra oss närmare varandra. Ju mer vi utvecklar denna samverkan desto starkare blir vi också i förhållande till övriga Sverige .

Sten Rentzhog

Håller du med? Vill du skriva en insändare eller debattartikel i ämnet så klicka här och skicka in direkt till oss på LT! Glöm inte att referera till vilket ämne det är du har åsikter om.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons