Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kan vi säga nej till uranbrytning?

/
  • Aura energy provborrar efter uran och andra värdefulla mineraler i närheten av Myrviken.  Foto: Henrik Flygare

I Sverige ges tillåtelse till prospekteringar av mineraler helt onyanserat eftersom man inte behöver precisera något syfte eller avsikt till mineralprospekteringar.

Annons
Bergsstaten, som representerar svenska staten och beviljar prospektering av mineraler i Sverige, framhåller att urankartläggningarna avser all sorts mineral, ändå koncentreras undersökningarna till områden där förekomst av uran överväger. Därigenom jämställer man all sorts mineralbrytning oavsett graden av miljöpåverkan, befolkningens inställning och förutsättningar för framtida exploatering.
I beslut vid överklagan mot prospekteringar säger bergstaten att uranbrytning inte kan ske då kommunalt veto och lagstiftning reglerar detta. I ett kortsiktigt perspektiv desillusioneras människors uppfattning och inställning till prospekteringarna. I realiteten finns det ändå i Sveriges politiska system, genom EU - hur medlemsländer styrs av unionen.
Lissabonfördraget i EU innebär unionens rätt att fatta beslut över enskilda medlemsländers egna beslut, lagar och regler. Euroatomavtalet ingår som bilaga till Lissabonfördraget vilket säger i kapitel om försörjning att den skall tillförsäkra alla användare en rättvis försörjning av kärnbränsle och utöva gemenskapens äganderätt till klyvbart material.
I förlängningen innebär det att vi ger möjlighet att leta uran i Sverige samtidigt som vi lämnar ifrån oss kontrollen och beslutanderätten över brytningen. I november röstar Sveriges Riksdag om att anta Lissabonfördraget. Vid inträde i fördraget blir Sverige ännu mer centraliserat och riksdagen och de politiska partierna får mindre att säga till om. Det rimmar dåligt med tanke på alla de vackra ord de har i sina partiprogram. Värdet av det kommunala vetot mot uranbrytning har i praktiken ännu inte prövats.
Lämpligheten för ett provområde måste undersökas och värderas innan prospektering inleds, i fall det för framtiden kan bli möjligt att genomföra mineralutvinning. Bergsstatens avslag av överklagan för prospekteringar är helt utan känsla eller värdering av medborgarnas rätt till en plats i samhället. Det finns inga som helst etiska och moraliska betänkligheter i deras beslut. Ej heller några överväganden om brytning är rimlig ur miljösynpunkt. Bergsstatens regelverk är därför inte för Sveriges framtid, den raserar och nonchalerar människans rätt till ett livsrum.

Magnus Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons