Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inrätta bemannade statliga servicecentrum i varje kommun!

Det är rimligt att myndigheter som försäkringskassan, skatteverket och arbetsförmedlingen är representerade i varje kommun.

Annons

 Alla statliga myndigheter ska kunna nås via lokala servicekontor. Det måste finnas ett samhällskontrakt som garanterar en statlig grundservice över hela landet.

Under de senaste åren har myndigheterna centraliserats och specialiserats. Kontor har slagits samman, öppettider minskat och många gånger har det blivit svårare att få personlig kontakt. Framförallt har glesbygden drabbats.

Självklart ska de statliga myndigheterna både drivas effektiv och utnyttja modern teknik. Många funktioner kan centraliseras och etableras i olika delar av landet. Det visar inte minst myndighetsjobben som Östersund fick som ersättning för försvarsnedläggningen. Tyvärr har den här regeringen återgått till traditionen att myndigheterna alltid ska ha sitt huvudkontor i Stockholm.

Vi anser att staten ska vara representerad i varje kommun. I regleringsbrev till myndigheterna måste regeringen lägga fast inriktningen så att tanken på ett fungerande statligt servicecentrum i varje kommun kan förverkligas. Även lagstiftning ska kunna tillgripas om det inte går på annat sätt. Ytterst är detta nämligen en fråga för riksdag och regering. Medborgarnas behov måste stå i centrum och alla medborgare har rätt till statlig service i varje kommun.

Det får inte vara så att myndigheterna lever sitt eget liv. När gapet mellan medborgare och myndigheter ökar och människor känner sig opersonligt och byråkratiskt hanterade så har det gått snett. Idag finns många som vittnar om just detta.

Att upprätta ett bemannat servicecenter i varje kommun skulle vara ett sätt att i praktisk handling verka för temat Hela Sverige ska leva. Men det finns ett motstånd inom flera tunga myndigheter. Politikerna måste ta makten och peka med hela handen om detta motstånd ska brytas ned.

Staten och kommunerna kan dessutom samverka på ett fruktbart sätt för att få till stånd servicecenter i varje kommun.

Egentligen är det anmärkningsvärt att det idag inte finns ett samhällskontrakt som garanterar en likvärdig statlig grundservice i hela landet. Vi vill att ett sådant kontrakt upprättas. Medborgarna, oavsett var de bor i landet, ska veta vad de har rätt att förvänta sig. Dessutom så får inte staten lämna en enda medborgarna i sticket inte i en enda kommun i vårt land.

 

Peter Hultqvist (s)

Socialdemokraternas regionalpolitiske talesman

Jens Nilsson

Ordförande för Socialdemokraterna i Jämtland.

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons