Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hög tid att leva upp till Barnkonventionen

/
  • Enligt FN:s barnrättskommitté bör Sverige förebygga självmord bland barn och att öka insatserna för att förbättra barns psykiska hälsa.  Foto: Henrik Montgomery/Scanpix

Annons

I dag den 20 november fyller Barnkonventionen 20 år. För 20 år sedan antog FN:s generalförsamling Barnkonventionen. Sverige ratificerade den tidigt men den har inte gjorts till lag. I motsats till exempelvis Norge som införde Barnkonventionen som lag för sex år sedan. Vart femte år har FN:s barnrättskommitté utfrågningar av stater som ratificerat barnkonventionen. Sverige lämnade in sin fjärde och senaste rapport 2007 med åtföljande utfrågning 27 maj i år. Kommittén ger synpunkter på vad staterna bör förbättra för att leva upp till barnkonventionen.

Det är hög tid att ta FN:s kritik på allvar. 20 år efter att barnkonventionen godkänts av Sverige får landet kritik för att inte leva upp till Barnkonventionens bestämmelser. Det är dags att Sveriges regering tar kritiken från FN:s barnrättskommitté på allvar. Exempel på områden som Sverige bör förbättra är:

Att se över barnfattigdomens olika utbredning.

Att gömda barn och papperslösa barn får rätt till utbildning.

Att papperslösa barn får rätt till sjukvård.

Att barnets bästa verkligen utreds och bedöms i asylprocessen.

Att förebygga självmord bland barn och att öka insatserna för att förbättra barns psykiska hälsa.

Att barnkonventionen skrivs in i läroplanen.

Att god man för ensamkommande barn utses inom 24 timmar.

Att regler vid familjeåterförening inte strider mot barnkonventionen.

Att stärka skyddet för barn som är utsatta för människohandel (trafficking).

Att se över lag och praxis när det gäller isolering av barn placerade på institution.

Att Barnombudsmannen får mandat att utreda individuella klagomål från barn.

Att alla barn i Sverige måste skyddas mot diskriminering.

Vi delar UNICEF Sveriges uppfattning att Barnkonventionen bör gälla som svensk lag. Trots att Sverige har förbundit sig att följa Barnkonventionen finns det brister i både lagstiftning och praxis. Att göra barnkonventionen till lag skulle innebära att barns rättigheter tas på större allvar och får starkare ställning i Sverige. Vi uppmanar kommuner och landsting i vårt län att ytterligare bidra med att göra barnkonventionen känd såväl bland vuxna som hos barn och ungdomar.

Grattis Barnkonventionen.

Anna Hellgren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons