Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hjälp oss forma framtidens turism

/
  • Hur vill vi se att besöksnäringen och de företag som den utgörs av ska utvecklas med sikte på år 2030? Vilken betydelse har besöksnäringen i dag och vilken betydelse vill vi att den ska ha om 15 år? Vilka effekter ska den ha för oss som bor här, för att skapa sysselsättning året runt, för våra företag i andra branscher och för möjligheterna att tillvarata de värden vi har och som vi vet att många i vår omvärld uppskattar? Vilka större investeringar behöver ske för att stärka våra reseanledningar? Hur ska vi utveckla våra produkter så att vi kan möta de klimatförändringar som vi redan ser tecken på? Det är några av de frågor som Jämtland Härjedalen Turism vill ha medborgarnas hjälp att hitta svar på.

Annons

Hur vill vi se att besöksnäringen och de företag som den utgörs av ska utvecklas med sikte på år 2030? Vilken betydelse har besöksnäringen i dag och vilken betydelse vill vi att den ska ha om 15 år? Vilka effekter ska den ha för oss som bor här, för att skapa sysselsättning året runt, för våra företag i andra branscher och för möjligheterna att tillvarata de värden vi har och som vi vet att många i vår omvärld uppskattar? Vilka större investeringar behöver ske för att stärka våra reseanledningar? Hur ska vi utveckla våra produkter så att vi kan möta de klimatförändringar som vi redan ser tecken på? Vad menar vi när vi pratar om hållbar utveckling och vilka parter i vår omvärld behöver vi bli bättre på att samarbeta med för att skapa en hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och miljömässigt? Hur löser vi behovet av arbetskraft och kompetens och vilken roll ska forskning och innovationer? En viktig fråga är också den om roller och ansvar, dvs ska det enskilda företaget själv hitta nya vägar eller är det destinationsbolaget i området som ska stärkas, eventuellt i samarbete med en regional aktör som JHT? Vilken roll ska de offentliga aktörerna ha i det här arbetet?

Det här är ett antal frågor som vi just nu vill ha hjälp med kloka tankar kring och vi gör det som en del i den förstudie som genomförs där syftet är att arbeta fram ett underlag för en större ansökan om medel från EU i och med en ny programperiod. Arbetsnamnet för det kommande projektet är Turism 2030 och syftet med de medel som vi pratar om, i huvudsak ur det så kallade strukturfondsprogrammet, är just att man med stöd av dessa ska kunna ta lite större grepp som på olika sätt är just strukturpåverkande och gör skillnad. Eller, som vi brukar säga, gör en repa i parketten och för att ha något att jämföra med så omsatte det förra större projektet Turism 2020 ca 55 mkr på tre år. I det projektet byggdes det bl a upp destinationsbolag, det arbetades fram en kommunikationsplattform och en evenemangsstrategi och det utvecklades en hel rad produkter inom olika teman. Omfattning och innehåll denna gång återstår att se.

Till grund för förstudien som nu görs och den kommande projektansökan ligger den regionala besöksnäringsstrategin som tagits fram i nära samarbete med främst våra destinationsbolag men även med offentliga aktörer. Strategin innehåller visionen Jämtland Härjedalen – ledande på naturbaserade upplevelser, en hållbarhetspolicy som värdegrund, sex mätbara mål som vi löpande följer och fem recept, eller insatsområden, som vi behöver arbeta med för att nå målen som är högre satta än motsvarande mål på nationell nivå. Offensivt, ja visst, men så är också besöksnäringen vår kanske allra viktigaste näring och det finns heller ingen annan region i landet där besöksnäringen har så stor betydelse som här förutom möjligen på Gotland. Vi vet också vilken stor betydelse den turism som startade här för mer än hundra år sedan haft för det omgivande samhället och andra näringar på olika sätt.

Vi genomför nu intervjuer och enkäter, vi har möten och vi omvärldsanalyserar, vi kollar trender och lägger örat mot rälsen. Men, dessutom vill vi nu ge Dig chansen att höra av dig och lämna dina synpunkter på hur Du ser att besöksnäringen bör utvecklas på ett hållbart sätt!

Välkommen!

Mats Forslund

VD Jämtland Härjedalen Turism

Karin Grahnlöf

Projektchef Jämtland Härjedalen Turism

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons