Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gamla lagar skapar bostadsbrist

I hälften av landets kommuner råder i dag bostadsbrist. I Östersund står flera tusen människor i bostadskö. Bilden är splittrad över landet och även i vårt län.

Annons
I vissa kommuner finns det tomma lägenheter trots att det de senaste åren rivits bostäder. I andra kommuner byggs det för lite. De senaste tio åren har det byggts ett fåtal nya lägenheter i Östersund.
Den grupp som drabbas hårdast vid bostadsbrist är ungdomar. Varannan person mellan 20 och 27 år saknar egen bostad. Även pensionärer som vill flytta till en mindre bostad och invandrare är grupper som inte kan tillgodoses.
Osäkerheten i ekonomin får givetvis genomslag på byggandet av bostäder. Men bakom bostadsbristen finns också ett gammalt och orättvist system, med ursprung från kristidslagar införda under andra världskriget. Lagar som sätter hela hyresmarknaden ur balans.
De kommunala bostadsföretagen står för mindre än 20 procent av bostadsbeståndet. Ändå är det de kommunala bostadsbolagen som avgör de privata fastighetsföretagens hyror. Det i sin tur leder till att det inte är möjligt för privata fastighetsföretag att bygga nya hyresbostäder.
Den statliga utredningen: "EU, allmännyttan och hyrorna" har presenterat tre viktiga förslag för att komma till rätta med hyresmarknadens problem:
De kommunala bostadsbolagen måste drivas affärsmässigt och utan ekonomiskt stöd från kommunerna.
De kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll tas bort.
En mer efterfrågebaserad hyressättning införs där hyresgästernas allmänna värderingar och önskemål av bostadens läge och standard får större vikt.
Utredningens förslag har varit ute på remiss. Många av dessa remissinstanser håller med utredningens förslag till förändringar. Konkurrensverket till exempel anser att förslagen bör leda till en mer ändamålsenlig hyressättning och en effektivare marknad, till nytta för det allmänna och de boende.
Hyresgästföreningen däremot skiljer sig från övriga remissinstanser genom att hävda att det inte finns behov av några reformer på hyresmarknaden. Med andra ord är Hyresgästföreningen nöjd med dagens hyresmarknad med stor bostadsbrist på många orter.
Vi är dock övertygade om att reformerna i utredningen är absolut nödvändiga som första steg för att få en fungerande hyresmarknad. Sju av tio fastighetsföretagare tror att det kommer att byggas fler bostäder om den orättvisa hyresregleringen tas bort

Fastighetsägarna Norr
Styrelsen, Östersundsavdelningen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons