Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Feltolkat om markskador

Olle Olovsson skriver i sin debattartikel den 11 mars om vindkraften i Åre, att undertecknad gjort ”ett gravt felaktigt påstående”.

Annons

 Där sägs att jag under ett föredrag presenterat en bild som visade markskador i samband med byggandet av Svenska kraftnäts 400 kV ledning (Nealedningen). Detta är helt riktigt. Därefter säger du att jag sagt ”så kommer det att se ut om man medger bygge av vindkraft västerut”. Här tror jag att du tolkat mig fel.

Mitt budskap i samband med den presenterade bilden var att en utbyggnad av vindkraften och dess påverkan på landskapsbilden kräver att man tar hänsyn dels till vindkraftsparkerna, dels till de ledningar som krävs för att vindkraftselen ska nå stamnätet. En storskalig utbyggnad av vindkraft kräver, enligt svenska kraftnät, även en utbyggnad av vårt stamnät, det vill säga av ledningar liknande Nea. En utbyggnad av dessa lär sannolikt inte ske utan en avsevärd påverkan på landskap och natur.

Som medlem i ”Centerpartister för vindkraft”, kan din tolkning av mitt budskap möjligen ha påverkats av att frågan om vindkraft och turism i fjällandskapet (Åre kommun) diskuterades relaterat till ”försiktighetsprincipen” jämfört med den ”Win-Win” princip som skogslandet fick representera (Ragunda kommun). Mitt budskap avsåg båda dessa två fall, liksom i den handfull övriga fall som presenterades under föredraget. Det klargjordes vidare i inledningen av föredraget att de principerna eller strategiska frågorna som diskuterades var tillämpliga på samtliga fall, liksom att dessa är viktiga att beakta om turismens intressen ska vägas in i den beslutsprocess som föregår en utbyggnad.

Bosse Bodén

Etour

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons