Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett hus i Östersund för utsatta barn

Annons
Ungefär 11 000 misstänkta fall av våld och övergrepp mot barn polisanmäls varje år. Bara var femte anmälan leder till åtal. Många förövare går fria och barnet får inte upprättelse för de kränkningar det utsatts för. Bakom siffrorna i statistiken döljer sig en stor del av de barn som befinner sig i utsatta situationer. Ändå är mörkertalet stort. Långt ifrån alla fall av våld och övergrepp anmäls.
I de fall där tystnaden kring våldet bryts får många barn ändå inte den hjälp de har rätt till. Myndigheternas rutiner tar sällan sin utgångspunkt i vad som är bäst för barnet. Utredningarna drivs ofta åtskilt eller efter varandra. Barnet förhörs på polisstationen, undersöks på sjukhus, deltar i möten på socialkontoret och samtalsterapi bokas in på BUP-mottagningen. Många av dessa miljöer är främmande, och ibland skrämmande, för barn. Det förekommer också att barn tappas bort i systemet.
Alla barn i Sverige som utsätts för våld eller sexuella övergrepp ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda, oavsett var i landet de bor. Rädda Barnen har sedan flera år tillbaka arbetat för att Barnahus ska införas runt om i Sverige. Ett Barnahus är en trygg och barnvänlig miljö där barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och misshandel kan få bli hörda och få hjälp. På ett Barnahus är barnet i centrum och de olika yrkeskategorierna kommer dit istället för att barnen ska slussas runt och berätta sin historia om och om igen. Fördelarna med Barnahus är många, främst att det är mycket skonsammare för barnen. Men det är också mera rättssäkert och stärker samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna.
Ett Barnahus behöver inte vara ett fysiskt hus utan kan vara en lägenhet. Det behöver inte heller vara öppet alla dagar i veckan. Det viktigaste är att det är en plats dit de barn som blivit utsatta kan komma, när det behövs. Barnahus finns idag redan på elva platser i Sverige. Sex av dessa har varit en del av den försöksverksamhet som pågått sedan 2005 på uppdrag av regeringen. Dessutom finns beslut om Barnahus på ytterligare ett tiotal platser. Nyligen lämnade de samverkande myndigheterna över sin utvärdering och slutrapport om försöksverksamheten till regeringen. Rapporten visar bland annat att barnen genom Barnahus fått ett bättre bemötande, bättre stöd i rättsprocessen och bättre psykosocialt stöd i den inledande fasen av utredningen. Mycket talar också för att samverkan mellan berörda myndigheter blivit mer effektiv tack vare Barnahusen. sLandstingsdirektören i Jämtland har bett fem verksamhetschefer inom landstinget att utreda frågan som ska vara klar till nästa sommar och vår förhoppning är att de andra myndigheterna också tar upp denna viktiga fråga.
Vi inom Rädda Barnen i Jämtlands län skulle vilja se mer handlingskraft hos politiker och berörda myndigheter och att ett Barnahus får en prioriterad plats på dagordningen
Vi inom Rädda Barnen ställer gärna upp för att diskutera frågan vidare med intresserade parter.
Rädda Barnens Distrikt i Jämtland
Ingrid Kallberg, Åsa Olofsson och Johana Perez

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons