Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Eftersatt neurologisk vård i länet

Aldrig tidigare har det väl talats så mycket om att den som drabbats av sjukdom och arbetsoförmåga skall ges chans till återgång i arbete, rehabiliteras och behandlas som precis vilken annan medborgare som helst.

Annons

Men vi inom Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) som dagligen träffar personer med till exempel MS, stroke eller Parkinsons sjukdom vet att det inte är särskilt lätt att sätta igång igen, i synnerhet inte eftersom dagens neurosjukvård är underutvecklad och tyvärr helt felbudgeterad i de flesta av landstingen.

Vilka jämförelser vi än gör så visar det sig att såväl antal neurologer som möjligheterna till diagnos och behandling är oprioriterade i landstingens verksamheter. Trots att vi i Sverige har både kunskap och möjligheter att ge rätt typ av behandling i rätt tid.

Varför detta resursslöseri?

Många som drabbas av neurologisk sjukdom får inte träffa en neurolog

Varje år insjuknar i Sverige nästan 40 000 personer i sjukdomar som stroke, epilepsi, Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS)

Minst en halv miljon svenskar lever med en sådan neurologisk sjukdom

Många svenska patienter får inte ta del av de senaste årens dramatiska kunskapsutveckling inom neurologin. Skälet är att svensk neurosjukvård är försummad och tillhör de sämst utbyggda i Västeuropa. Det råder en uppenbar obalans i Sverige mellan vårdbehoven och tillgängligheten till neurologisk specialistvård.

Nu drar NHR igång arbetet med att ge utbildning och därmed ökad förståelse för neurosjukvård. Alla landets landsting skall besökas. I morgon är det Östersunds och Jämtlands tur.

Fakta om neurosjukvården i Jämtlands läns landsting:

I Jämtlands län uppgår befolkningsmängden till cirka 127 000 invånare. Det finns ett sjukhus i länet i Östersund och antalet anställda neurologer i länet är endast tre.

Modern neurosjukvård ställer krav på mellan 50-60 verksamma neurologer per en miljon invånare, eller en neurolog per 20 000 invånare. Jämtlands län bör således försöka utöka antalet neurologer med minst 3-4 neurologer för att leva upp till rekommendationen.

Enligt statistik från SKL 2007 (Sveriges Kommuner och Landsting) uppgår väntetiden för vård eller besök hos en neurolog i länet till mer än 13 veckor vid de sjukhus som tar emot neurologipatienter. Detta innebär att man inte heller klarar vårdgarantins tidsgräns på högst tre månaders väntetid.

Tidsfaktorn är viktig vid behandling av hjärnsjukdomar. Ju tidigare en person får korrekt diagnos och kan ges behandling, desto större är möjligheterna för ett förbättrat hälsoläge. Tidiga åtgärder kan förändra sjukdomsförloppet radikalt, minska hjärnskador och i många fall förhindra utvecklingen av svåra handikapp.

Detta ställer höga krav på det akuta omhändertagandet och sjukvårdsorganisationen.

Senare års studier har även visat att behandlingen av kroniska neurologiska sjukdomar som till exempel MS har bättre effekt om den inleds tidigt.

I Jämtlands län beräknas cirka 210 personer ha sjukdomen MS (multipel skleros). Enligt gällande riktlinjer bör cirka 35 procent av alla MS-patienter erbjudas behandling med bromsmediciner, vilket innebär att cirka 74 personer i Jämtland bör få tillgång till dessa. I Jämtlands har endast cirka 35 personer i dag tillgång till denna möjlighet till stor hälsomässig förbättring. Enligt statistik från år 2007 lever därmed Jämtlands län endast upp till cirka 46 procent av det rekommenderade antalet. Det betyder dessutom att cirka 40 invånare i Jämtland med sjukdomen MS står utan behandling med bromsmedicin.

I Jämtland finns också många personer med Parkinsons sjukdom och i cirka 20 fall med en avancerad form av sjukdomen beräknas 4 kunna effektivt behandlas med preparatet Duodopa. I Jämtland har ingen av dessa tillgång till preparatet.

Dagens bromsmediciner vid MS och symtomdämpande preparat vid Parkinson åstadkommer påtagligt bättre hälsa. Många som tidigare varit hänvisade till lång tids sjukskrivning kan i dag många gånger till och med upprätthålla ett arbete, utvecklas och fungera mycket väl.

Politisk vilja och ovilja:

Vad den nuvarande regeringen anser om höga sjuktal, ersättningsnivåer, rehabiliteringskedjor och återgång i arbete vet vi.

Men var står det politiska etablissemanget i Jämtland i dessa frågor? Några få av landstingets politiker har valt att hörsamma vår inbjudan till en heldagskonferens den 3 november, men stora delar av den ledande politikerskaran uteblir!

Utan tillgång till effektiv behandling och utan möjlighet att träffa en neurolog i rimlig tid kommer personer med svåra neurologiska sjukdomstillstånd fortsätta att vara svårt sjuka.

, Förbundsordförande NHL (Neurologiskt handikappades riksförbund.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons