Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Välfärd förutsätter solidaritet

Annons

En trygg välfärd med en sjukvård, en skola och en omsorg, inkluderat äldreomsorg som finns där när vi behöver den är grunden i ett tryggt samhälle.

Den oro, främlingsfientlighet och nationalism som breder ut sig i världen och i synnerhet i Europa grundar sig i huvudsak på en rädsla för det nya och främmande samtidigt som människor vill skapa trygghet genom att stänga in sig i ett samhälle där man känner igen sig - utesluta det nya och det hotfulla.

 I mångt och mycket handlar det om avsaknad av det politiska samtalet som inkluderar människor från hela samhället - inte bara de som är välutbildade och befinner sig i ett arbete som ger möjlighet till frihet och trygghet.

Europa håller på att delas i en gruppering som vill samarbeta och en som vill ha slutenhet och nationalism. Just utifrån detta har EU-samarbetet och arbetet med en sk Sammanhållningspolitik en oerhört viktig uppgift just nu. Sammanhållningspolitiken handlar ju om att med stora pengar och en viktig vision, föra samman Europas folk, utjämna skillnader mellan länder och regioner, men också skapa bättre förutsättningar för den enskilda individen till utbildning och arbete.

EU:s Sammanhållningspolitik kan hålla samman Europa och minska rädslan - en lösning där vi tillsammans fortsätter ett samarbete som skall göra det otänkbart att starta nya krig.

 Vi har också stora ekonomiska utmaningar för att klara vår välfärd både i regionen och i våra kommuner. Dels handlar det om att vi har stora behov, inte minst inom sjukvården samtidigt som våra skatteintäkter är för låga i jämförelse med kostnaderna.

 I vår del av landet är ofta lönerna lägre, vi har få invånare och stora utmaningar inte minst för våra företag i glesbygdsmiljöer.

 För oss Socialdemokrater handlar det om att arbeta på många fronter - dels kampen för att få behålla de viktiga EU-medlen som i EU:s Regionala fond är nära 1,4 miljarder kronor som vi kan använda i vår del av landet för att stimulera investeringar, företagande, skapa jobb och investera i infrastruktur så att vi helt enkelt blir fler, får fler i arbete och fler företag som ger oss skatteintäkter till välfärden.

 Det handlar också om att vi behöver en Socialdemokratisk regering som ser hela landets behov, välfärdens utmaningar och törs fördela statliga medel på ett sätt som också gynnar välfärden hos oss.

 Regionens ekonomiska utmaningar är just nu enorma samtidigt som uppdraget är viktigt. Vi har under det gångna året i Regionstyrelsen tagit tuffa beslut som minskat kostnaderna rejält utan att det skall försämra vården till oss som behöver den.

 Vi arbetar för bättre tillgänglighet, har investerat i nya behandlingsmetoder som räddar liv, ökat kvalitén i sjukvården, arbetat för att minska beroendet av stafettpersonal, och en mängd andra åtgärder och insatser.

 Grunden för att vi trots krav på effektivitet och minskade resurser kan leverera en bra sjukvård är inte enbart politisk vilja, utan till största delen kunskapen och viljan hos vår fantastiska personal.

 Utmaningen att hantera situationen är stor och handlar om att ingen skulle klara att vända ekonomin på bara några år, utan just nu är det ett långsiktigt arbete, där kostnadsutvecklingen måste minska samtidigt som vi måste göra satsningar på sådant som kan utveckla vår region med fler företag, fler i arbete och fler invånare.

Det tillsammans med EU:s pengar, bra statliga förutsättningar och fortsatt bra styrning mot minskad kostnadsutveckling kan säkra grunden för en fortsatt trygg välfärd för alla.

En bra utveckling för vår del av landet gynnar både regionen och kommunerna i form av ökade skatteintäkter.

En trygg vardag gör också att vi tillsammans vågar mer och kan fortsätta att sätta Jämtland och Härjedalen på kartan som en attraktiv region att bo, leva i, driva företag i och självklart besöka.

 Den trygga vardagen som vi skapar tillsammans och är grunden för en socialdemokratisk politik.

Robert Uitto (S)Regionråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons