Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Skydda gammelskogen vid Messlingen

/
  • Vy över gammelskogen i Messlingen. Inte bara vacker utan skyddsvärd av många anledningar, skriver Kristina Bäck i föreningen Skydda skogen.

Annons

Nyligen har ett skogsområde sydost om sjön Messlingen, Härjedalen, återigen avverkningsanmälts. I ett brev till Stora Enso, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen vädjar miljöorganisationer, ideella naturvårdare och riksdagsledamöter om att stoppa samtliga avverkningar söder om sjön Messlingen.

Bland brevets 56 namnunderskrifter finns miljöorganisationer som Skydda Skogen, Greenpeace och Jordens Vänner. Den nyligen avverkningsanmälda skogen ligger på 700-800 m.ö.h. och har en ålder på 150–250 år. Skogen inventerades i början av november av ideella inventerare och sammanlagt finns 37 rödlistade arter i den avverkningsanmälda delen och fler i omgivningen söder om sjön.

Bland annat lever björn, kungsörn, tjäder, lavskrika och tretåig hackspett i området. Arter som kräver stora sammanhängande skogsområden. I brevet står det: "Vi vill att hela skogslandskapet skyddas söder om sjön, sammanhängande med fjällområdet Anåfjället och Kappruet".

Förutom rödlistade och hotade arter finns många andra argument för att inte avverka skogen. Ett är att Flatruet och fjällnära skog söder om sjön Messlingen är utsett som en av Världsnaturfondens naturpärlor. Det innebär att området ses som ett av landets 63 skyddsvärda och vackra naturområden.

Avverkning med markberedning i området kommer att påverka många småvatten med källor, sluttningsmyrar och bäckar som mynnar i en värdefull fiskesjö och lekmiljöer för fisk.

På Naturvårdsverkets hemsida kan man se att området är klassat som värdefullt vatten för naturvård och fiske.

Håkan Thenander, medlem i Skydda Skogen och stugägare vid Messlingen säger: "Både körning och markberedning är olämpligt här på grund av den våta miljön. Sen gammalt vet man att rödingen har sina lekbottnar efter den södra sidan av Messlingesjön. Lekbottnar är mycket känsliga för slam".

Ett annat argument mot avverkning är att friluftslivet drabbas då helhetsupplevelsen av skogslandskapet förstörs och en gammal vandringsled kommer att ligga på ett hygge. Det är också i strid mot miljömålen och FN: s Aichimål* att avverka skyddsvärd naturskog. Sverige är långt ifrån att ha skyddat så mycket skog som krävs för att bevara den biologiska mångfalden. I brevet står:

"Om vi ska kunna nå de nationella miljömålen och FN: s Aichimål har vi inte råd att förlora en enda av de få skogar med höga naturvärden som fortfarande finns kvar".

För klimatets skull bör skogen sparas, står det vidare. Boreala naturskogar är kolsänkor. Vid avverkning hamnar mycket av det kolet i atmosfären. Ekosystem med stor biologisk mångfald tål klimatförändringar bättre och därför är det viktigt att skydda det som finns kvar av det boreala skogslandskapet.

Kristina Bäck

Talesperson, Skydda Skogen

Fotnot: *2010 antog världens länder en strategisk plan för biologisk mångfald under perioden 2011-2020. Denna plan innehåller 20 delmål som kallas Aichimålen. Planen innehåller en vision, samt målsättningar och arbetsprogram för att rädda den biologiska mångfalden och därigenom säkra fungerande ekosystem.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons