Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Så kan terrorn förhindras

Annons

I Stockholm pågår rättegången mot Rakhmat Akilov, mannen som har erkänt det fasansfulla terrordådet på Drottninggatan i Stockholm förra året.

Liberala EU-parlamentarikern Cecilia Malmström tror att terrorattentat likt det på Drottninggatan i Stockholm går att komma tillrätta med. Hade EU haft ett bättre fungerande antiterrorsamarbete  mellan medlemsländerna kunde attentatet sannolikt förhindrats, menar hon.

Åter påminns vi om de attentat som drabbat oskyldiga människor i till exempel Stockholm, Paris och Berlin, Nice, Manchester, London, Bryssel och Barcelona.

Gemensamt för attentaten är att de sannolikt kunde ha förhindrats om EU hade haft ett djupare, bättre och mer välfungerande antiterrorsamarbete mellan medlemsländerna.

Flera förändringar måste ske:

# Informationsutbytet mellan medlemsländerna måste effektiviseras.

# EU:s polissamarbete måste utvecklas till något som kan liknas vid ett EU: s FBI, alltså ha en gemensam polisstyrka som har befogenhet att arbeta i hela EU och som tillsammans med nationella polisstyrkor kraftfullt kan bekämpa brottsligheten.

# Terrorfinansiering måste stoppas.

# Samarbetet mellan polismyndigheterna i EU måste fördjupas och förstärkas.

# Avradikaliseringsprogram måste arbetas fram och införas, samtidigt som det förebyggande arbetet på gräsrotsnivå måste intensifieras.

Det är också viktigt att från gräsrotsnivå till internationell nivå motverka framväxten av parallellsamhällen och utanförskap.

Fri rörlighet är en av grundpelarna i EU. Den måste värnas. Men med den fria rörligheten följer en skyldighet för medlemsländerna att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet.

Tidigare har kampen mot terrorism huvudsakligen varit de enskilda medlemsländernas ansvar. De senaste årens terrordåd visar att terroristerna inte känner några landsgränser. Därför har EU tagit ansvar för att leda arbetet mot terrorism.

I Europaparlamentet och i Ministerrådet jobbar vi just nu för fullt med det lagförslag som EU-kommissionen har presenterat kring förbättringar inom polisiärt och rättsligt samarbete, cybersäkerhet och spårning av terrorismfinansiering.

Som ledamot i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och rättsliga och inrikes frågor, arbetar jag med att utvidga mandatet för den europeiska byrån som förvaltar EU:s it-system. Om det sker blir det till exempel betydligt lättare att övervaka om potentiella terrorister reser in i eller ut ur EU.

Inom kort deltar jag i förhandlingsarbetet kring ett förslag som rör informationsutbyte mellan EU:s stora databaser.

Förhoppningsvis kan myndigheter på EU-nivå och i medlemsländerna snart samarbeta mycket enklare och mer effektivt, dra nytta av den information som redan finns – allt för att vara bättre rustade att förhindra framtida terrordåd.

Samtidigt som EU vidtar åtgärd efter åtgärd får allmänhetens frihet inte inskränkas av de mörka krafter som vill skrämma oss alla.

När terrorister hotar med våld och ställer människor mot varandra, så måste vi alla rakryggat stå upp och försvara vårt fria, mångkulturella och öppna samhälle i EU.

Cecilia Wikström (L)Europaparlamentariker

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons