Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Meningslöst samråd om Tegelplan

Annons

Efter att ha tagit del av kommunens svar i samrådsredogörelsen ”(Dnr Ädh: 501/2017)” gällande förslag till ny detaljplan för Tegelplan förvånas jag över den nonchalans som Östersunds kommuns tjänstemän vid samhällsbyggnad visat i svaren gentemot alla relevanta synpunkter från befintliga hyresgäster kring Tegelplan.

Tegelplan enligt arkitektritningen. Inget som Hans Wessén vill se förverkligad. Han är starkt kritisk till Östersunds kommuns syn på innebörden av samråd.Illustration: Arkitekterna Krook och Tjäder

Exempelvis har ansvariga tjänstemän medvetet valt att bortse från tjugofyra synpunkter gällande skada av extrem förtätning och bygghöjder genom att hårdvinkla plan- och bygglagen 2 kap ”(Allmänna och enskildas intressen)” för att tillmötesgå exploatörens krav på vinstmaximering – framför att respektera intentionen med lagen, att minimera skadan för dem som berörs av nybyggnation.

Kortfattat säger lagen att när en kommun tar fram en detaljplan måste kommunen beakta betydande olägenheter för boende i befintliga fastigheter i form av ökad insyn, sämre ljusförhållanden, trafik, parkering, buller etcetera. Anmärkningsvärt är att kommunen till vare pris väljer att driva igenom en detaljplan med låg eller ingen acceptans framför en mer realistisk välkomnande plan som kan realiseras utan att det skapas osämja och kaos i boendet vid Tegelplan.  I telefonsamtal med ansvarig tjänsteman den 2 februari gällande plan – och bygglagens tolkning upplevde jag ett sorgligt exempel på maktutövning.

Sammanfattningsvis kan samtalet tolkas som att: ”Vi hör vad ni säger” men vi gör ändå vad som krävs för att plan 2040 gällande förtätning av staden ska realiseras oavsett skada. Samtalets odemokratiska prägel stärker bilden till varför Östersunds kommun samhällsbyggnad helt valt att helt bortse från tjugofyra punkter med relevanta åsikter och anmärkningar från oss som bor vid Tegelplan. Därför upplevs Östersunds kommun inbjudan till samråd enbart som ett spel för galleriet istället för ett konstruktivt demokratiskt samråd i processarbetet för en ny detaljplan. Inför höstens kommunval kan vi alla fundera över om vi ska ha nuvarande politiker som utan betänkligheter är villiga att placerar ett flertal betongkolosser med upp till 35 meter höjd framför hundratals sov -vardagsrumsfönster?

  

Hans Wessén

Tegelplan, Östersund    

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons