Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Datalagarna hotar den personliga integriteten

Annons

Den demokratiska processen har havererat. Regering och riksdag forcerar igenom lag efter lag som inte gynnar folket, bara en storskalig stat och en storskalig innehållsindustri.

Nu visar det sig att ”FRA-lagen” bara var toppen på ett isberg. Även Ipred-lagen och trafikdatalagringsdirektivet utgör lagförslag som påverkar den personliga integriteten. Men det stoppar inte där. Det skriver Datainspektionen i en unik sammanställning som visar att året innehöll över 20 sådana lagförslag.

Den lagstiftande församlingen tycks inte se eller förstå att det sammantagna trycket från lagar på område efter område djupt kränker alla medborgare utan att skapa det skydd mot de hot man förespeglar att lagarna ska hantera.

En av lagarna, IPRED 1, bryter mot all rättstradition och är på väg att flytta om – ännu inte våldsmonopolet så åtminstone – straffmonopolet till privata intressen. Lagstiftaren vill att företag ska få agera både polis och straffdomare.

Som historisk författare blir jag beklämd. Hittills har det varit otänkbart att föreslå att privata intressen ska få straffa enskilda. Man har genom historien med fasa betraktat ledare som Mussolini när han införde sådana rättsosäkra metoder.

Förra året rasslade över 20 lagar som rör medborgarens integritet igenom riksdagen. Sammantagna skapar de ett nät av lagar som är oöverblickbart. Ingen kan se eller överblicka dess konsekvenser. Vi ser inte heller att tempot i det lagstiftande arbetet framgent skulle vara i avtagande.

För att en lag skall uppfattas som legitim bör medborgarna förstå lagens syfte och kunna följa den demokratiska processen. Ingen av de nämnda lagarna har uppfyllt dessa enkla krav.

Detta vill vi komma till rätta med. Det är av den anledningen vi har tagit fram en motion inför socialdemokraternas partikongress. Vi som har gjort det representerar stor geografisk spridning, ett samarbete som förr hade begränsats av avstånden men blivit möjligt med hjälp av ny teknik. Vi vill med detta även sända en signal att folkrörelsen som idé inte är död. Den har funnit nya vägar, I detta fall genom oss som bloggar.

Vårt förslag bygger på att Riksdagen ålägger sig själv ett totalt stopp för vidare ratificeringar eller godkännande av lagar som kan medge intrång i oskyldigas privata sfär intill dess att Riksdagen utvecklat en process för att säkerställa:

transparens i den demokratiska processen.

respekt för de parlamentariska institutionerna.

medborgardialog och förankring.

legitimering av lagar genom folkbildning.

Når det politiska ledarskapet detta kan vi fortsätta bygga ett stabilt samhälle och återremittera de omstridda lagrummen till riksdagens bord. Misslyckas vi kan ingen lagstiftning i världen skapa långsiktig stabilitet, vilket skulle vara ett nederlag, inte bara för socialdemokraterna, utan även för den svenska modellen av demokrati.

Anders Widén,

författare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons