Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför röstade vi ja till fördraget

Annons
Den socialdemokratiska riksdagsgruppen röstade med stöd av svensk och europeisk fackföreningsrörelse ja till Lissabon-fördraget. Det gjorde vi därför att det är bättre än det nuvarande Nice-fördraget. Vi anser att EU behöver ett nytt och modernt fördrag, särskilt efter utvidgningen till 27 medlemsländer.
Detta nya fördrag innebär många förbättringar för löntagare i Europa. Främst sker det genom att den sociala stadgan ger ett bättre skydd för löntagarna och de fackliga rättigheterna och att den blir rättsligt bindande. Därför ställde också LO-kongressen sig bakom fördraget.
Lissabonfördraget är viktigt för att kunna gå vidare med EU:s utvidgning. Fördraget ger också möjlighet att stärka samarbetet i många viktiga samhällsfrågor. Det handlar exempelvis om klimat- och energipolitik samt kampen mot droger och den gränsöverskridande brottsligheten. Fördraget stärker öppenheten och demokratin i EU genom att det folkvalda parlamentet får en starkare ställning.
Det har riktats kritik mot att Sverige godkänner det nya fördraget innan konsekvenserna av det s.k. Laval-målet är utredda. Utredningen om målet beräknas vara klar strax för jul. Därefter ska resultatet ut på remiss, innan regeringen samlar sig till ett förslag till riksdagen. Ingen vet hur lång tid det kommer att ta. Därför ska vi inte stoppa den nya grundlagen, som har så många fördelar jämfört det gamla.
Visst skulle det ha varit bra om regeringen hade lämnat ett klart besked om sin inställning i frågan innan beslutet, men det ville de inte. Ett nej till Lissabonfördraget skulle inte heller ha räddat den svenska modellen. Den kan endast räddas av en regering som är beredd att driva frågan i EU. För det behövs en socialdemokratisk regering.
Vi socialdemokrater fortsätter på alla sätt att kämpa för att svenska kollektivavtal också i framtiden ska gälla i Sverige. Vi ska kämpa för att principen om lika lön för lika arbete gäller även för utländsk arbetskraft i Sverige. Vi vill inte se försämring av löner, arbetstider, arbetsmiljö eller andra villkor på arbetsmarknaden. Vi vill inte att seriösa arbetsgivare slås ut genom orättvisa konkurrensvillkor. Till detta krävs det ändringar i svensk lag och överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter. Det behövs också ändringar i EU:s lagar om exempelvis social klausul som Europafacket föreslår.
Framför allt krävs det mer socialdemokratiskt inflytande i politiken. Det behövs ett rött parlament i EU och en s-majoritet i Sveriges riksdag. Och det är något som alla jämtar och härjedalingar kan bidra till.
Berit Andnor, Gunnar Sandberg, Marie Nordén
Riksdagsledamöter,s

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons