Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Cynisk jakt på uran i länet

För en tid sedan slöt det australiska prospekteringsbolaget Aura Energy avtal med det Hongkongbaserade investmentbolaget Sion King om att gå in i "the Storsjön project". Blir prospekteringen framgångsrik är kineserna beredda att satsa miljardbelopp för att bryta jämtländskt uran för att försörja Kinas planerade kärnkraftsprogram.

Annons
Nyligen har dessutom kammarrätten upphävt Bergsstatens beslut att neka det kanadensiska bolaget Continental Precious Minerals undersökningstillstånd efter uran på platåbergen i Västergötland. Bergstaten hade, med stöd av kommunerna och länsstyrelsen i Västra Götaland, sagt nej till ansökan med hänvisning till att undersökningarna skulle ske i känslig miljö. Domstolen upphävde emellertid beslutet med hänvisning till att bolaget uppfyller minerallagens krav för "ändamålsenlig undersökning".
Båda dessa händelser visar att minerallagen måste ändras för att sätta stopp för de australiska och kanadensiska bolagens uranjakt i Sverige. Kommunerna i Jämtland och i Västergötland har uttalat att man kommer att använda sig av det oinskränkta kommunala vetot om brytning av uran skulle bli aktuell. Men på prospekteringsstadiet är det fritt fram att muta in områden för framtida uranbrytning.
I Jämtland har Östersund, Krokom, Åre och Berg krävt att uranjakten ska stoppas. Ett av länsstyrelsens miljömål är att "ingen brytning av uran ska förekomma i Jämtlands län" och tusentals namn har överlämnats till länets riksdagsledamöter med krav på att prospekteringar och provborrningar stoppas.
Aura Energy, Mawson Energy och Continental Precious Minerals bedriver ändå ett cyniskt spel i sin jakt på uran. Alunskiffertillgångarna i Jämtland och Västergötland verkar särskilt intressanta för dessa uranspekulanter, men även fyndigheterna i granit längs fjällkedjan anses intressanta. Utan hänsyn till vare sig den lokala opinionen, markägarna eller kommunernas demokratiskt valda företrädare spekulerar man i en förändrad lagstiftning.
Aura Energys vd dr Bob Beeson meddelar att företaget är på väg att fastställa en uranfyndighet om en miljard ton alunskiffer i Storsjöbygden. Miljökonsekvenserna av en brytning i dagbrott, som det skulle vara frågan om, vore fullständigt oacceptabla. Men det blundar den australiske direktören för i sitt kontor på andra sidan jordklotet.
I minerallagen jämställs alla mineraler och malmer när det gäller undersökningstillstånd (inmutning). Med dagens lagstiftning är det först när det blir aktuellt med brytning av "uranhaltigt material" som kommunen kan sätta stopp. Motiveringen är att det är svårt att veta vad ett företag finner när man undersöker berggrunden.
I dag kan vi emellertid konstatera att det inte råder minsta osäkerhet om att det är uran bolagen jagar, inte minst i vårt län. Därför vill vi uppmana regeringen att snarast föreslå en lagändring för att kommunerna ska kunna inlägga veto redan mot prospektering efter uran. Det är dags att sätta stopp för den cyniska uranjakten!

Eva Hellstrand, c
Kommunalråd, Åre
Håkan Larsson, c
Fd riksdagsledamot, Krokom
Dan-Olov Westberg, c
Vice kommunalråd, Berg
Maria Söderberg, c
Kommunalråd, Krokom
Carina Zetterström, c
Kommunalråd, Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons