Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Cykeln - ett komplement till bussen

Länstrafiken i Jämtlands län avser att ansluta sig till nationella mål om fördubblat resande med kollektivtrafik till år 2020. Cykeln är en oerhört viktig del i detta mål anser Miljöpartiet.

Annons
I början av 2009 kommer länstrafiken att upphandla all busstrafik utom för Åre kommun och Östersunds tätort. Upphandlingen gäller från 2010 fram till som längst 2018.
Det är alltså nu under våren som ägarna - landstinget tillsammans med länets samtliga åtta kommuner - har möjlighet att påverka den del i upphandlingen som styr vilken typ av fordon som köps in och hur dessa fordon utrustas. Detta med ett genomslag tio år fram i tiden.
Inför den här avtalsperioden anser Miljöpartiet att det är viktigt att sätta större fokus på kombinationsresande med cykel och kollektivtrafik.
Att underlätta cykelåkande är en oerhört viktig del i arbetet för ett ekologiskt hållbart samhälle, och för att skynda på övergången till ett mer ekologiskt hållbart transportsystem. Det är också en viktig del av länets turismprofil. Idag är det onödigt svårt att ta med sig cykeln på buss och tåg i Jämtlands län. April 2006 avslog fullmäktige miljöpartiets motion om cykelställ på bussar. Nu finns det anledning att återkomma.
Cykeln kan vara ett bra komplement till bussen. Att underlätta för cykelåkning kan också bidra till att fler väljer att åka buss. På många håll i Europa, även i Sverige, finns möjlighet att låsa in sin cykel vid busstationen, för vidare färd mot jobbet/studier/hemmet.
Det finns även system för att på en minut hyra en cykel vid buss- eller tågstationen, för vidare färd mot slutmålet. Säkra och bra cykelförvaringsmöjligheter vid exempelvis länssjukhuset i Östersund och flertalet andra platser i länet skulle leda till att fler människor tog cykeln till jobbet.
Blir det möjligt att ta med sig cykeln på bussen och tåget, så skulle det tillfredsställa ett växande behov hos länets befolkning, och väsentligt stärka länets sommarturismprofil. Det finns många lösningar både i Sverige och utomlands, som vi bör anamma.
En satsning på cykeln ligger dessutom i linje med de regionala miljömålen om att Jämtlands län ska bli en fossilfri region innan år 2050, samt att utsläppen av växthusgaser per capita ska minska med 50 procent från 1990 till 2020. För att inte heller glömma de folkhälso- och jämställdhetsvinster som uppnås genom ökad cykelanvändning.
Region Skåne har valt att satsa på cykeltrafik, liksom Jönköpings och Sörmlands län. Det borde vi också göra i vårt län. Vi har allt att vinna och inget att förlora.
Miljöpartiet har därför nu lämnat in en motion i landstinget där vi yrkar att "landstinget medverkar till att kombinationsresande cykel- kollektivtrafik finns som krav i förfrågningsunder- laget i den kommande upphandlingen av kollektivtrafik", samt att "landstinget på olika sätt underlättar för sina anställda att ta cykeln till och från arbetet."

Anna Hildebrand, mp
Ledamot i styrelsen för Länstrafiken
Owen Laws, mp
ordf i landstingets beredning för Folkhälsa, livsmiljö och kultur

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons