Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C efter demonstrationen: "En totalt misslyckad region"

/

Annons

Jag var på Stortorget i Östersund i söndags när manifestationen och demonstrationen "Slut på rean – en annan vård är möjlig" hölls. Jag lyssnade till Malin, Axel, Jerker och de andra talarna. Min slutsats är att Region Jämtland Härjedalen har misslyckats totalt, misslyckats med att vara en attraktiv arbetsgivare, misslyckats med att lyssna på personalen och misslyckats med att ta till vara på all denna energi och vilja att förbättra som finns hos personalen.

Centerpartiet vill att Region Jämtland Härjedalen ska vara en av länets mest attraktiva arbetsgivare i syfte att behålla och attrahera kompetent och engagerad personal. Ledarskapet är oerhört viktigt, i alla led – så även det politiska ledarskapet. Ökad tilltro till personalen, deras kunskap och förmåga att lösa problem är nycklar till framgång. Regionen ska vara en arbetsgivare som främjar inflytande och delaktighet, där arbetet sker i en miljö präglad av öppenhet, idérikedom och förmåga att tänka i nya banor. Målet är att varje medarbetare förutom att trivas på arbetsplatsen även ska rekommendera regionen som arbetsgivare. Där är vi inte nu.

Region Jämtland Härjedalen har stora utmaningar gällande bemanning av vårdpersonal, vilket resulterar i att regionen anlitar stafettläkare och andra yrkesgrupper till mycket hög kostnader och bristande kontinuitet för patienterna. Tyvärr en nödvändighet för att kunna bedriva sjukvård. Under det senaste sex åren har Regionen Jämtland Härjedalen hyrt in personal för nämnare 400 miljoner kronor!

Det frekventa användandet av inhyrd personal utgör ett hot mot kvaliteten, skapar osäkerhet för patienterna och bristande arbetsmiljö för personalen. På många hälsocentraler där man använder stafetter byts de ut med korta intervall. Det kan få allvarliga konsekvenser såsom exempelvis bristande samordning med hemsjukvården och en splittrad läkemedelsförskrivning. Kontinuitet och säkerhet i vården är på så sätt lika viktigt som tillgången till sjukvårdspersonal.

Trots att frågan diskuterats under många år, har inga verkningsfulla åtgärder presenterats för hur kostnaderna för stafettläkarna, stafettsjuksköterskor och andra professioner ska minska. Därmed är det uppenbart att det krävs krafttag för att uppnå förändring. Centerpartiet ser att Region Jämtland Härjedalen måste bli en attraktiv arbetsgivare. Då krävs att lyssna in personalen och ta tillvara på den kompetens som finns idag – genom delaktighet skapas arbetsglädje.

Centerpartiet vill att regionen arbetar mer intensivt med att nå en nationell överenskommelse om hur vi minskar användandet av bemanningsföretag inom vården, kavla upp skjortärmarna och tänk utanför boxen!

Varför klarar privata utförare i regionen och kommunerna sin kompetens försörjning av sjukvårdspersonal när Region Jämtland Härjedalen misslyckas?

Region Jämtland Härjedalen inte är en attraktiv arbetsgivare, det både såg och hörde jag på Stortorget i söndags, men det finns krafter som vill ändra på det. Malin, Axel, Jerker med flera som talade är några som vill ändra, förbättra, åstadkomma en skillnad. Det ska vi vara stolta över och ta vara på.  

Centerpartiet tror på Region Jämtland Härjedalen, det som krävas är ett tydligt ledarskap, mod och nytänkande!  

Elin Lemon (C) 

Regionstyrelsens 2e vice ordföranden i Region Jämtland Härjedalen

Vice ordförande för utskottet hälsa och sjukvård

Regionråd i opposition

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons