Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borgarna raserar tågtrafiken

Den borgerliga regeringen har beslutat att bolagisera Banverket Produktion. Det finns i realiteten ingen annan grund för det beslutet än den borgerliga ideologi som innebär att all offentlig verksamhet helst bör privatiseras.

Annons

Några sakliga skäl för att bolagisera Banverket Produktion finns inte.

Tvärtom visar den utredning som ligger till grund för beslutet att det inte finns några formella konkurrenshinder på Banverket Produktions område. Utredarens redovisning visar i själva verket att BV-produktion är utsatt för full konkurrens och att alla affärsrelationer sker på affärsmässiga villkor.

Genom den insyn Banverket har i Banverket Produktions verksamhet kan man också hålla en god kontroll på prisutvecklingen i branschen. Vid en bolagisering med en efterföljande privatisering försvinner denna möjlighet till kostnadskontroll. Detta kommer med säkerhet att leda till ökade kostnader. Skattebetalarna får helt enkelt mindre järnväg för pengarna.

Vid en bolagisering av verksamheten uppstår betydande kostnader för Banverket både i omställningskostnader och i återkommande minskade intäkter som måste täckas av anslag. Det finns inga fördelar med bolagiseringen som uppväger dessa kostnader.

Den borgerliga regeringen hävdar att det är en logisk följd av beställar- utförarmodellen att bolagisera Banverket Produktion. Vi delar inte alls den uppfattningen utan menar att det är viktigt att behålla kopplingen mellan Banverket och dess produktionsverksamhet.

I sin nuvarande utformning utgör Banverket Produktion en motvikt mot de mycket få dominerande privata aktörerna och upprätthåller en fungerande konkurrens i branschen. Om bolagisering och frikoppling från Banverket sker är risken stor att lönsamhetstrycket kommer att gå ut över kvaliteten i underhållet, där Banverket Produktion hittills kunnat verka för en bibehållen kvalitet.

Det är uppenbart att bolagiseringen bara är ett första steg mot en privatisering av verksamheten.  En sådan utveckling riskerar uppenbart att ytterligare försämra konkurrenssituationen på en marknad som redan nu domineras av ett fåtal företag.

I sammanhanget bör också understrykas att Banverkets beställarkompetens påverkas positivt av närheten till produktionen, ett förhållande som upphör vid en bolagisering.

Vid en bolagisering tappar också Banverket kompetens när det gäller utveckling av leverantörsmarknaden och möjligheterna att driva teknik- och metodutveckling med syfte att utveckla produktiviteten.

Sammantaget menar vi att en bolagisering leder till försvagad konkurrens och ökade kostnader för skattebetalarna vid upphandling av drift och underhåll inom järnvägsområdet.

Därför är det fel att bolagisera Banverket produktion.

Stoppa bolagiseringen av Banverket Produktion!

Hans Stenberg (S)

Riksdagsledamot

Jan-Erik Olsson

Ordförande SEKO Banverket Sundsvall

Marie Nordén (S)

Riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons