Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bilda först en region av länet

Annons

Min erfarenhet av min tid som kommunråd i en liten kommun är – sedan det kommunala självstyret infördes – att uppfattningen uppstått att kommunpolitiker inte ska lägga sig i, varken den regionala eller globala utvecklingen och som konsekvens av detta har rollerna blivit otydliga.

Jag har stor förståelse för att människor upplever att politiker har flera uppdragsgivare både en nationell, en landstings och en kommunal som medför att förtroendet för politiker som vill värna om Jämtlands län som en region blir sedda som partiförrädare oavsett partibeteckning

Min uppfattning är därför att vi måste på ett mer tydligt sätt hitta strukturer, rutiner, processer och arbetsformer för hur vi ska samverka och samordna oss först i Jämtlands län, över alla dessa osynliga kommungränser, innan vi ger oss i kast med att viga oss samman med andra län där revirtänkandet är minst lika starkt mellan kommunerna

Det kommer alltid att finnas ett nationellt övergripande kontrollsystem för våra uppdrag och effektiviseringar, så länge vårt land har det nuvarande parlamentariska systemet.

Därför är det utomordentligt viktigt att vi blir bättre på att utvärdera vad vi får ut av de resurser vi nu fördelar inom länet först så att vi kan påverka de regelverkssystem som ibland inte är verklighetsförankrade eller genomförbara i mindre områden och som i dag är ytterst felfördelade.

Min förhoppning är att vi gemensamt med hela länet ska få svar på vilken kvalitet och vilka förväntningar vi har, både i min egen kommun men även i övriga länets kommuner på vad det innebär att ta steget till en större region än vårt eget Jämtlands län

Det är lika viktigt ur både ett kommunalt som regionalt utvecklingsperspektiv att vi ser helheten för samtliga områden inte enbart som en landstingsfråga.

Det vi ständigt måste arbeta stenhårt för är att förnya och kompetenshöja oss själva för att yttervärlden ska se oss som en utvecklingspotential för om vi är så naiva och tror att nationen ska komma med allmosor till oss spelar det ingen roll vilken region vi bildar för då är avvecklig den enda framtidsbilden

Jag menar att man från den lilla kommunen som från den stora kommunen måste ställa sig följande frågor:

Hur ser det ut när det gäller det intensiva arbetet med att utveckla länet genom att satsa på kvalitet och tillväxt utifrån de lokala förutsättningarna i varje kommun som ur ett helhetsperspektiv i regionen?

Känner vi berörda politiker till och förstår kraven, behoven och önskemålen hos våra invånare, vårt näringsliv och vår omvärld?

Är våra organisationer uppbyggda utifrån flexibilitet, förändringsbenägenhet och sker det en ständig förnyelse och förbättring?

Ger vi människor möjlighet att få reda på resultat och måluppfyllelse, så att de utifrån en saklig uppfattning kan ställa relevanta krav?

Vad gör vi för att öka kompetensen i frågor som rör kvalitetsutveckling och tillväxt i våra kommuner och vårt län?

Skapar vi i kommunerna utrymme för tjänstemän och politiker att mer aktivt ta del av arbetet med att förbättra kontakterna med yttervärlden?

Har vi i dag de geografiska gränser som behövs för att skapa tillväxt, möjlighet att ta till oss forskning och att de resurser vi i dag har genererar mer effektivitet?

Får vi en tydlig och bra bild av hur vi vill att vårt län ska öka tillväxten och hur vi ska fördela våra gemensamma resurser effektivt och rättvist så får vi också förståelse för att vi måste både samarbeta och samverka på ett helt nytt sätt och att attitydförändringen mellan kommunerna i länet radikalt måste förändras först innan vi går samman med fler egotrippade kommuner i andra län

Bildar vi en region av Jämtlans län och lyckas med att ena våra egna kommuner först, så blir vi en kraftfull samverkanspartner som med övriga regioner kan ställa de rätta kraven både när det gäller kommunikationer, tillväxt och utveckling.

Elisabet Yngström (S)

Fd kommunalråd, Ragunda

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons