Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre stöd för anhörigvårdare

Annons

Ser man tillbaka historiskt hur anhörigstödet har sett ut i Sverige utreddes det första gången på initiativ av 1958 års socialpolitiska kommitté. De fann då ett betydande behov av stöd till anhöriga som vårdade sina närstående, men ansåg det inte lämpligt med speciella åtgärder. Insatsernas omfattning och innebörd var inte nämnvärt mot det som ges idag, eftersom det i nuläget utförs så mycket mer kvalificerad vård i hemmet.Framtidens vård och omsorg visar att vårdtyngden i hemmet blir mer omfattande. Vi kan idag ge en avancerad medicinskteknisk insats i hemmet såsom hemdialys, behandling med syrgas. Anhörigvårdarnas situation blir därmed mer krävande eftersom de måste ha kunskap både om sjukdomsdiagnosens innebörd samt om olika apparaturer och dess funktioner. Vilket medför en extra fysisk och psykisk påfrestning för anhörigvårdaren.

Det känns som ett historiskt ögonblick nu när den så kallade tysta omsorgen, som till 70–80 procent utförs av anhöriga, ges en bekräftelse och värdesätts på ett bättre sätt i propositionen som regeringen presenterat. Gruppen som ökat är ensamstående äldre kvinnor som får hjälp av sina döttrar eller söner, som själva är inne i ett förvärvsliv och den kombinationen kan vara både stressande och krävande. I dag är den stora gruppen anhörigvårdare ofta själva gamla och sjuka som tar hand om sin respektive.

Propositionen ”Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående” (2008/ 09:82) föreslår att Socialtjänstlagen ändras från BÖR genom stöd… till SKA genom stöd underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre som har funktionshinder! Det här är ett stort steg framåt för alla anhörigvårdare som regeringen tar med detta förslag, lagen föreslås börja gälla redan from 1 juli 2009.

Det statliga stimulansmedel som betalats ut till kommuner och landsting för utvecklande av anhörigstöd och till äldres hälsa, fortsätter även 2009-2010 och skall göra det möjligt att tillmötesgå de behov anhöriga har, det föreslås att det sen blir ett permanent stöd till kommunerna.

Stödet till anhöriga ska vara individuellt anpassat och kan förändras under tiden som vårdarrollen pågår. Stöden kan vara avlösning, anhörigträffar, information om olika sjukdomsdiagnoser och funktionsnedsättningar samt hur hanteras oro/kris.

Av erfarenhet vet vi att det bästa resultatet uppnås om de som är berörda, alltså anhörigvårdarna, också fick vara delaktiga i utvecklande av stödinsatser som ges för att deras vardag kan bli lättsammare. Att få vara delaktig och ha inflytande på stödet som ges borde vara en självklarhet för denna målgrupp som svarar för drygt 70 procent av den vård och omsorg som ges! För mig som centerpartistisk politiker inom kommun och landsting känns det i dag helt fantastiskt att denna proposition nu är beslutad av regeringen. Det synliggör det arbete för ett flexibelt och individuellt anpassat anhörigstöd som jag och många kämpat för. Där anhörigas kunskaper tillvaratas och helheten finns med genom ett utvecklat samarbete mellan de offentliga verksamheterna och frivilligorganisationerna.

Berit Johansson, c

Fullmäktigeledamot i landstinget och Bergs kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons