Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnen i Åre glöms bort

/
  • Torbjörn Klovenborn, som är förskolelärare i Åre, tycker att politikerna inte har tänkt på barnen när de beslutat att öka antalet barn per förskoleavdelning. Foto: Ingvar Karmhed/Scanpix

Vår syn på barn är ett grundläggande och viktigt tema. Det bestämmer hur vi tänker. Vad har politiker och tjänstemän i Åre kommun för syn på barn, då de beslutar om en ökning av volymtiden med 100 timmar.

Annons

Ett ökat antal barn per avdelning kommer att ge effekter för barnen. Vi vet att snälltågen går i förskolan – utveckling går snabbt och att barnets viktigaste organ hjärnan, där allt befinner sig, språkutveckling, styrningssystem, känsloliv och så vidare, utvecklas intensivt. Under förskoleåldern fördubblar hjärnan sin vikt. Barnets hjärna byggs av erfarenheter och då är det viktigt vilka erfarenheter barnet gör. Det blir avgörande för uppbyggnaden av hjärnan om barnet utsätts för stress, konflikter och så vidare, eller om barnet får vistas i en lugn varm miljö där personalen har tid med dem. Dessutom vet vi att om hjärnan utsätts för stress och ökad psykisk påfrestning utsöndras det mer kortisol och i och med detta försvåras barnets inlärning. Detta är en allvarlig och underrapporterad effekt som drabbar mobboffren

Vi vet att barnets förmåga till emotionell anpassning och kontroll, antingen den är bra eller dålig, är direkt knuten till den miljön de vistas i.

Jag vill ytterliggare nämna några områden som jag känner oro inför.

Barnen kommer att få mindre närhet och kontakt med personalen som de behöver så väl. För de yngsta barnen försvåras samspelet med de vuxna i för stora grupper och det är framför allt identitetsutvecklingen, språkutvecklingen och anknytningen som tar mest skada. I förskoleåldern är barnets språkutveckling intensiv och då är det viktigt att det finns vuxna som hinner prata med barnen för att utveckla deras språk. Vad händer med de tysta, utagerande barnen?

Barn skapar mycket ljud och desto fler de blir ökar ljudvolymen och medför att ett antal barn kommer att få problem med sin hörsel. Ett ökande barnantal leder till större konkurrens, fler konflikter och därmed försvåras barns empatiutveckling som skall leda till ett prosocialt beteende. Vi vet att ett utmärkande kännetecken hos barn som mobbar andra är att de uppvisar ett aggressivt beteende i många olika situationer. Detta kan barnet lätt lära in när de vistas i stora barngrupper.

När det gäller personalens situation så blir det svårt att kunna hålla ihop stora barngrupper. Det kan leda till att personalen i pressade situationer faller in i ett arbetssätt som leder till tvång, makt, ilska och aggressivitet.

Det vore intressant att få ta del av eller har det inte gjorts en barnkonsekvensanalys om vad som sker med barnen vid en volymtidsökning? En sådan analys skall alltid göras enligt skolverket när man ändrar betingelserna för barnen. Ser jag till FN:s barnkonvention som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, så nämner de fyra grundläggande principer, artiklar, som alltid skall beaktas när det handlar om frågor som rör barn. En av de fyra, artikel 3, säger att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut Har frågan ställts i Åre kommun? Är det för barnets bästa att höja volymtiden?

När jag tar del av Skolverkets allmänna råd för förskolan pekar de på forskning och beprövad erfarenhet som viktiga ledstjärnor för att skapa en god utvecklingsmiljö för barnen.

En kunskapsöversikt som Skolverket tagit fram (2001) visar på att 15 barn är att föredra, för att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt. Man lyfter även fram att de yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd har behov av att ingå i mindre grupper för att få sina behovtillgodosedda. Utvärderingar visar att andelen barn i behov av särskilt stöd ökar i och med att barngrupperna blir större. I en mindre grupp med högre personaltäthet är det lättare att tillgodose barnets behov, men i en grupp som är för stor i förhållande till personalstyrkan riskerar dock de positiva effekterna av att vistas i en barngrupp att bytas i sin motsats.

Utifrån ovanstående måste jag konstatera att politiker och tjänstemän inte har tagit hänsyn till de styrdokument som talar om hur verksamheten skall skötas FN: s barnkonvention, Skolverkets allmänna råd, LPFÖ – 98 och den kunskap som personalen i verksamheten har.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons