Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åre borde se vindkraften som en tillgång

Annons

Åres politiker har chansen att etablera Åre kommun som Sveriges klimat- och vindkraftskommun nummer ett. Det nästan startklara vindkraftsprojektet på Middagsfjället är unikt genom att markarrendet på cirka 12 miljoner kronor per år direktinvesteras i lokal och regional utveckling. Dessutom kan projektet ge 17–28 varaktiga arbetstillfällen och möjlighet till lönsamt andelsägande för kommunens medborgare och företag.

Ett sätt att möta både klimat- och den ekonomiska krisen är att fortsätta satsningen på vindkraft. Regeringens mål är att tiodubbla den landbaserade vindkraften fram till 2020. Vindkraft kommer att byggas ut frågan är bara var investeringarna ska hamna?

Middagsfjället är en från energisynpunkt enastående bra plats för vindkraft. De planerade 57 vindkraftverken på Middagsfjället kan ge el motsvarande 90 betydligt högre verk i skogsmiljö. Vindkraftparken beräknas över tid sysselsätta mellan 17 och 28 årsarbetare. Parken kan också göra Åre till en stor exportör av vindel och utsläppen av klimatgaser från kolkraftverk kan minska med en halv miljon ton per år mer än dubbelt så mycket som utsläppen från alla personbilar i Jämtlands län. Företag, organisationer och privatpersoner kommer att erbjudas delägarskap i vindkraftparken.

Jämtlands läns Hushållningssällskap äger marken på Middagsfjället i Åre kommun, där företaget Fred. Olsen Renewables vill bygga en vindkraftpark. Det gör Middagsfjället till det enda vindkraftprojektet i kommunen och länet där arrendeintäkterna investeras i landsbygdsutveckling.

Hushållningssällskapet har inga privata vinstintressen utan verkar för utveckling av landsbygdens näringar. Att nyttja vindenergi ligger helt i linje med sällskapets målsättning. Intäkterna blir ca 12 miljoner kronor per år. Under vindkraftparkens livslängd på cirka 25 år blir det 300 miljoner kronor.

Vi vet att många politiker och företagare i Åre ser vindkraften som en tillgång långt utöver den kommersiella nyttan på elmarknaden. Ändå är det inte säkert att det kommer att bli en vindkraftpark på Middagsfjället.I utkastet till ny vindkraftplan för Åre, som nu är ute på samråd, föreslås att nästan hela kommunen, inklusive Middagsfjället, inte ens ska kunna prövas för vindkraftutbyggnad. Åre har möjlighet att inom kort bli en av Sveriges ledande klimat- och vindkraftskommuner. På köpet skapas förutsättningar för regional utveckling och nya arbetstillfällen.

Vi hoppas att kommunledningen vill vara en klimatsmart kommun och inte stoppar vindkraftsparken på Middagsfjället!

Bengt Åsengård, vd

Jämtlands läns Hushållningssällskap

Maggi Mikaelsson, ordf

Jämtlands läns Hushållningssällskap

Fotnot: Debattartikeln sammanfattar ett längre öppet brev som i dag har sänts till Åre kommun och andra berörda.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons