Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ansvarslöst om rovdjur

På onsdag väntas riksdagen klubba igenom regeringens proposition om en ny rovdjursförvaltning.

Annons

Moderaternas politik är tydlig: Vi står upp för de fem stora rovdjuren och värnar biologisk mångfald. Det är ett ansvar vi nu levande har för nästkommande generationer.

Fredrik Reinfeldt satte principen för Moderaternas rovdjurspolitik vid ett möte i Dalarna 2006: ”Vi ställer människans rätt till liv och frihet över djurens”. Huvuddragen i förslaget rimmar väl med statsministerns uttalande.

En ansvarsfull politik måste utgå från en grundsyn där mänskliga aktiviteter som djurhållning, friluftsliv och jakt ska kunna samexistera med rovdjuren. Tilltro till lagar som reglerar detta samspel är avgörande. En långsiktig viltvårds- och rovdjursförvaltning måste byggas på förtroendets grundpelare.

Detta berör inte minst förvaltning av varg.

Verkligheten är dock det omvända i flera län. Avståndet till beslutsfattare upplevs som allt för långt. Oron för angrepp på tamdjur har inte stillats. Ett ökande samlat rovdjurstryck utmanar bland annat fäboddriftens och rennäringens existens. I dagsläget ser vi hur lokala konflikter mellan varg och glesbygdsboende successivt urholkar tilliten till politiken och rovdjursförvaltningen.

I alliansregeringens förslag finns tre punkter som syftar till att lägga grunden för en balanserad rovdjursförvaltning som ger människor mer deltagande i beslut som påverkar deras vardag. Endast genom medinflytande kan förtroendet återupprättas.

För det första, beslutsfattandet ska decentraliseras. I propositionen ”En ny rovdjursförvaltning” ges mer ansvar till Länsstyrelsen och lokalbefolkningen. En viltförvaltningsdelegation bestående av boende i länet får verkligt inflytande över beslut som rör såväl skyddsjakt som licensjakt på varg.

För det andra, licensjakt på varg föreslås tillåtas från och med vintern 2010 förutsatt att det finns reproducerande stammar i området där jakten sker. Vargstammens tillväxt begränsas till 210 vargar fram till dess att konsekvenserna av föreslagen politik utvärderas 2012.  

Slutligen, det är viktigt att uppmärksamma den genetiska statusen så att den inte tunnas ut.

Oppositionen intar en ovanligt ansvarslös hållning i rovdjurspolitiken och väljer att sticka huvudet i sanden. Varken S, MP eller V vill se den nivå om 210 vargar regeringen föreslår. Vänsterexperimentet har inget tak för antal individer.

Vi moderater gick till val på att lägga förutsättningar för en långsiktig och balanserad rovdjurspolitik.

Ökat lokalt inflytande, regionalt medbestämmande och förvaltningsjakt på varg redan i vinter är bevis på att vi håller vad vi lovar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons