Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allmänfarligt när polisradion tystnar

/
  • En polis med en radio som använder sig av radiokommunikationssystemet Rakel.Foto: Johan Nilsson/SCANPIX

Annons

Under våren 2011 släcks polisradion i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten i samband med att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, polisen och länsstyrelsen inför radiokommunikationssystemet Rakel (en förkortning för: radiokommunikation för effektiv ledning).

Våra norra regioner är sist i Sverige att anslutas till det riksomfattande systemet – som är krypterat och inte kan avlyssnas. Vi sitter därför nu med facit: En genomgång av våra kollegors erfarenheter visar att Rakel allvarligt skadat mediernas möjlighet att tillgodose det starka allmänintresse av information som finns i samband med olyckor och brott.

Med Rakel kan polisen inte längre uppfylla den serviceskyldighet gentemot allmänheten, där medierna – enligt lagstiftaren – har en uttalad särställning.

Jörgen Lundälv – som är docent i trafikmedicin vid Umeå universitet – bekräftar utifrån Socialstyrelsens katastrofrapport över tio år av busskrascher mediernas viktiga roll: ”... korrekt och snabb information på bland annat webbsidor har hjälpt allmänheten, drabbade och insatspersonal”.

I bästa fall kommer Rakel-systemet innebära en mindre fördröjning i rapporteringen. I värsta fall en så stark försening att olycksläget förvärras.

Låt oss för tydlighetens skulle ta ett konkret exempel:

En lastbil med explosiv last är inblandad i en olycka inom tättbebyggt område. Här är snabb information till allmänheten livsviktig.

Med Rakel måste medierna vänta på att polisen väljer att gå ut med information om vad som hänt. Vi kan inte som tidigare fatta självständiga beslut om hur rapporteringen ska ske utifrån det vi hör på polisradion.

Det är i dylika situationer – då varje minut är viktig ur evakueringssynvinkel som Rakel riskerar att bli rentav farligt.

Ytterligare en aspekt är att en viktig del av utgivarbesluten flyttas till enskilda poliser, då det är dessa som väljer vilken information som lämnas vidare. Poliserna saknar nödvändiga kunskaper och erfarenheter av publicistiska överväganden och medierättsliga bedömningar, vilket riskerar att leda till att de håller inne viktig och angelägen information. De har – omvänt – heller ingen erfarenhet av etiska regelverk inom det publicistiska området och vi har många färska exempel på att deras bristande erfarenheter redan i dag resulterar i rent skadliga publiceringar, på polisens egna hemsidor, exempelvis hemadresser på brottsoffer eller en totalt irrelevant uppgift om etnicitet, som i följande fall:

07:03, Kontroll person/fordon, ort, kommun – Anmälare har anträffat en man som kört upp en personbil på anmälarens uppfart. /../ polispatrull till platsen för kontroll. Tillägg 09:02/Polispatrullen anträffar tre personer med utländsk härkomst som fått bensinstopp”. (Källa: Västerbottenspolisens hemsida)

Utöver dessa allvarliga invändningar innebär det nya systemet att medieföretagen kommer att tvingas avdela stora resurser för att försöka via telefon inhämta den händelserapportering vi tidigare fått automatiskt via polisradion. Så har redan skett i de län där Rakel införts.

Resultatet av myndigheternas vilja att styra kan innebära att information blir allmänfarlig i flera led:

Genom att akuta varningar inte når allmänheten i tid.

Genom att alltför stora resurser hos polisen tvingas avsättas för att möta det ökade trycket från medierna.

Införandet av Rakel har motiverats med säkerhets- och effektivitetsöverväganden. Desto mer förvånande blir det då när man tvingas konstatera att staten först stänger massmedierna ute från Rakel, för att i nästa stund erbjuda massmedierna att till dyra pengar köpa i varje fall delar av samma information genom sitt delägda bolag SOS Alarm. Och bjuder in oss att fira premiären. Detta är direkt stötande.

Vi har på olika sätt försökt få berörda myndigheter att inse de för allmänheten negativa konsekvenserna av att massmedierna inte ges åtkomst till åtminstone delar av Rakel. Vårt bestämda intryck är att många förstår, men att ingen riktigt äger frågan.

Därmed måste den lyftas upp till det politiska planet.

Vi uppmanar därför regeringen och riksdagens ledamöter att ta initiativ till en översyn av regelverket kring Rakel så att massmedierna kan ges den åtkomst som krävs för att fullgöra sin informerande, granskande och rapporterande uppgifter i samhället.

Lennart Mattsson, ansvarig utgivare, Länstidningen samt Anette Novak, ansvarig utgivare, Norran Mats Ehnbom, ansvarig utgivare, Norrbottens-Kuriren Anders Ingvarsson, ansvarig utgivare, Norrländska Socialdemokraten Peter Jonsson, TV4, Luleå Matti Lilja, ansvarig utgivare, Piteå Tidningen Hans Lindeberg, ansvarig utgivare, Östersunds-Posten Daniel Nordström, ansvarig utgivare, Västerbottens Folkblad Ingvar Näslund, ansvarig utgivare, Västerbottens-Kuriren Örjan Pekka, ansvarig utgivare, Haparandabladet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons