Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allians för Jämtlands län beredd ta över

Alliansen, som består av de fyra borgerliga partierna, har sedan länge en gemensam grund att stå på.

Annons

Vi har ett gemensamt program och vi har en väl utvecklad samverkan. Alliansen är beredd att ta över det politiska ansvaret för landstinget efter valet 2010.

Landstingets verksamhet är till för alla. Oavsett kön, ålder, bostadsort, etnisk bakgrund, ekonomisk ställning, sexuell läggning och utbildning ska en likvärdig service ges. Det är till exempel oacceptabelt att kvinnor har längre väntetid till undersökning och behandling i vården utan att skillnader finns i medicinska indikationer i förhållande till män.

Flera studier har visat att hälso- och sjukvården är ojämlik. Invandrarkvinnor, glesbygdsbor och lågutbildade erhåller sämre vård. Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser om en god vård på lika villkor för hela befolkningen är tyvärr en illusion. Alliansen arbetar för jämlikhet och rättvisa i vården.

Vården är landstingets centrala uppgift. Hälso- och sjukvården i länet har på senare tid utvecklats positivt i några avseenden. Tillgängligheten har blivit bättre, vi kommer att få del av den så kallade kömiljarden efter ett framgångsrikt arbete vid Östersunds sjukhus. Men mer återstår att göra för att invånarna i vårt län tillförsäkras en hälso- och sjukvård som är likvärdig med vården i övriga Sverige.

Alliansens företrädare har arbetat intensivt och i positiv anda för att över partigränserna förbereda Hälsoval Jämtlands län, som kan bli utgångspunkten för en förnyelse av primärvården i länet med patienten sätts i centrum, hög kvalitet som är likvärdig landet i övrigt och som präglas av mångfald.

Hälsoval Jämtlands län kan säkert utvecklas ytterligare men är en grund att stå på. När denna historiska vårdreform nu är beslutad i enighet mellan partierna i landstinget är det viktigt att reformen ges förutsättningar att utvecklas och bestå under mer än en mandatperiod. Varken patienter eller vårdens personal är betjänta av snabba omkastningar.

Alliansen ser gärna att nya områden utvecklas på samma sätt som primärvården, till exempel delar av den specialiserade vården. Även där kan konkurrens på lika villkor skapa nya möjligheter som kommer patienterna till godo. Varför skulle inte avgränsade delar av kirurgin kunna utsättas för konkurrens av privata vårdgivare? På det sättet skulle vi också få fler entreprenörer i vården med möjligheter att utveckla tjänster som landstinget inte har möjlighet att utföra idag.

Landstinget bör aktivt söka intresserade entreprenörer både när det gäller primärvård och specialiserad vård. Ett program behöver startas i länet för att stimulera enskilda medarbetare i landstinget att starta egna företag.

Detta bidrar till länets tillväxt och ger mer resurser till vår gemensamma välfärd samtidigt som vården utvecklas. Vi ser också fram emot att patienter får möjlighet att få sin vård i hela Europa. Ett europeiskt vårdval kommer att kapa köer, öka konkurrensen och höja kvaliteten på den svenska vården.

Alliansen ser det starka samband som finns mellan hälso- och sjukvårdens utveckling och den regionala utvecklingen i länet.

Alliansen har tagit initiativet till att ett Kommunalt samverkansorgan (KSO) bildas i länet. Det ska ersätta det så kallade Rådet för regional utveckling, som nu har kommit till vägs ände som diskussionsforum.

Nu behöver vi ett beslutsorgan på länsnivå, där förtroendevalda fattar beslut. Ett KSO kan vara en inledning till en framtida regionbildning.

Genom ett KSO skulle också vårt län, liksom huvuddelen av landet i övrigt, få ett beslutsorgan för regional utveckling, ett beslutsorgan som samlar kommuner, landsting och länsstyrelse.

På det sättet får vi åtminstone ett embryo till en ordning inom området regional utveckling, som är likvärdig landet i övrigt. Alliansen avser att kraftfullt verka för att ett KSO bildas i länet från och med 2011.

ALLIANS FÖR JÄMTLANDS LÄN
Marianne Larm-Svensson (c)       Christer Siwertsson (m)
Finn Crombergr (fp)           Lars-Olof Eliasson (kd)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons