Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nysatsningar inom socialtjänsten ska minska kostnaderna för placeringar av barn

Nya satsningar inom socialtjänsten i Östersund ska spara miljontals kronor de närmaste åren.

Kostnaderna för placering av barn och unga i Östersunds kommun har under många år kostat kommunen stora pengar. Detsamma gäller försörjningsstödet.

Två ordentliga satsningar ska dock få bukt med de ökade kostnaderna.

Som LT tidigare har berättat har antalet så kallade orosanmälningar om barn som far illa i kommunen ökat markant. Under de första månaderna i år ökade antalet anmälningar med det dubbla jämfört med året innan och antalet barnavårdsutredningar har ökat med 30 procent.

"En följdeffekt av det ökade antalet ärenden och placeringar är att de öppenvårdsinsatser som kommunen kan erbjuda är maximalt nyttjade och köer har uppstått", skriver tjänstemännen i ett förslag på nysatsningar inför kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen.

Det här är planen:

Socialförvaltningen vill inrätta ett nytt mobilt team bestående av en teamledare och åtta familjehandledare som ska ge extra stöd till föräldrar. Ett av syftena med insatsen är "...att skapa förutsättningar för barn att växa upp i sin biologiska familj och förhindra en placering".

Enligt beräkningarna skulle en femårig satsning leda till en effekt motsvarande att "...cirka 160 färre personer (vuxna och barn) skulle placeras externt och istället erbjudas insats inom kommunen".

Även satsningarna på personer som under lång tid har varit i behov av försörjningsstöd och som står långt från arbetsmarknaden kommer att göras.

"Genom förstärkning med två tjänster vars målgrupp är personer i behov av individuellt stöd, skulle effekten således bli att ca 40 personer per år har ökad möjlighet att genom ett nära handledarskap komma ut i arbete", skriver tjänstemännen.

Men förstärkningarna inom försörjningsstödsområdet och stödet till föräldrar kommer att kosta en hel del – en kostnad som dock socialförvaltningen räknar med att hämta hem efter några år:

Satsningarna beräknas kosta närmare 30 miljoner kronor.

"Den totala effekten – som är svår att uppskatta – men under givna förutsättningar skulle kostnaderna kunna minskas med motsvarande 48,0 mnkr".

Läs mer:

Dramatisk ökning av barn som far illa

Kommunen hinner inte med anmälningarna

Hårt tryck på socialtjänsten i länet