Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ny teknik ger sjukvård i glesbygd

Framtidens sjukvård håller på att formas inom landstinget i Jämtland. Ny teknik, telemedicin, e-hälsa och vårdcoacher för de mest sjuka är några idéer som de arbetar vidare med.

Eller vad sägs om en akutvård där lokala helikopterföretag utbildas i första hjälpen. De förses med medicinsk utrustning och en anatomisk karta med numrering som gör att även lekmän kan tala om var skadan sitter.

De lokala helikopterföretagen kan då bistå med hjälp tills "rätt kompetens" anländer.

Detta har landstinget provat på i ett projekt, Akutvård i extrem glesbygd, tillsammans med Västerbottens läns landsting. Projektet är nu slut och ska övergå till landstingets regi.

Landstinget i Jämtland vill fortsätta utveckla vårdvalssystemet under 2014 och söker därför om 9,8 miljoner från socialdepartementet. Landstinget har själv budgeterat runt 7,6 miljoner till nya satsningar.

Landstinget fick pengar redan under 2013 för att delta i socialdepartementets nationella projekt för utveckling av vårdepisodersättning som drivs av Fou-bolaget IVBAR. Det projektet fortsätter också under 2014.

Enligt landstingsplanen 2014-2016 är vårdval och privata vårdgivare landstingets utmaning de närmaste åren: "Strategisk upphandling av privata vårdgivare där de kan komplettera vården som bedrivs i egen regi".

I dag har landstinget, sedan flera år tillbaka, ett avtal med landstinget i Västernorrland om listning över länsgränsen. Det avtalet har landstinget i Västernorrland sagt upp för omförhandling på grund av den ersättningsmodell som funnits.

Men det finns en tydlig politisk vilja att samarbetet ska fortsätta och utvecklas till att även gälla Västerbotten och Norrbotten.

För att kunna genomföra detta behöver landstingets listningssystem utvecklas och kanske också en förändring av ersättningsmodell. Planer finns på att anställa en projektledare.

Under förra året införde landstinget i länet vårdval för medicinsk fotvård. Från i år införs vårdval inom tandvården för barn och ungdom. Det diskuteras även vårdval inom hörselvård och rehabilitering.

Landstinget arbetar också tillsammans med regionförbundet för att stärka samverkan över organisationsgränser. Arbetet har påbörjats med hjälp av konsulter för att kartlägga vården för patienter som har insatser på flera vårdnivåer i landstinget och inom kommunens hälso- och sjukvård.

Utifrån resultaten tänker landstinget utveckla ersättningsmodellen för vårdkedjan mellan primärvård och sjukhus och premiera för en bättre sammanhållen vård. För att klara det kommer en intern projektledare att tillsättas. Här satsar landstinget på en projektledare samt en miljon kronor för IT-stöd och utbildningsinsatser.

Utöver detta planerar landstinget att i projektform införa "vårdcoacher" för de mest sjuka. Kostnader för införandeprocess och försöksverksamhet beräknas kosta runt två miljoner.

Inom landstinget pågår det dessutom kontinuerligt projekt för att utveckla den specialiserade vården i glesbygd. Ett problem är lågt befolkningsunderlag som gör att det inte är kostnadseffektivt att åka till alla ortet, alternativet kan då vara e-hälsa eller telemedicin i någon form.

Landstinget försöker nu hitta en ersättningsmodell som stimulerar användandet av telemedicin både inom den specialiserade vården och inom primärvården samt utveckla hembesöken i glesbygd.

För att klara detta behöver landstinget anställa en projektledare under två år, skaffa viss utrustning och hitta sätt att stimulera användandet.