Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny stor hotellsatsning i Åre

/

Det nya planförslaget för Åresatsningen upptar en yta på närmare tre fotbollsplaner.

Annons

Åre kommun jobbar just nu med ett detaljplaneförslag på historisk turistisk mark.

Det handlar om området i direkt anslutning till Tott hotell och omfattar minst fem fastigheter öster om Mörviksån cirka 70 meter ovanför E14 – sammantaget 1,5 hektar vilket motsvarar cirka tre fotbollsplaner.

Huvudsyftet med planen är helt enkelt att öka utbudet av hotellrum på orten genom utbyggnad av Tott hotell med två flyglar.

Hotellägarna vill bygga ut hotellet med sammantaget 100 dubbelrum och tjänstemännen på Åre kommun konstaterar att planerna stämmer väl överens med kommunens och även näringslivets gemensamma tillväxtvision, Vision 2020.

Ur visionen: "...ökad nyttjandegrad på befintliga bäddar, skapandet av fler nya moderna och ”varma” bäddar som nyttjas året runt, samt miljövänliga transporter".

Kommunen skriver i samrådshandlingarna inför ett detaljplanebeslut senare i år att det i samband med att planen genomförs, kommer att ordnas med gångvägar och parkeringar.

Utdrag ur planförslaget:

# Tillbyggnad med två hotellflyglar sammanbundna med befintligt hotell via en utbyggnad av befintligt konferensutrymme.

# Parkering i form av ett tredje skepp för markparkeringen vid Gula Villan samt 20 platser under tak överst på den södra nya hotellflygeln med angöring från markparkeringen vid Gula Villan.

# Förbättrade promenadvägar för allmän-heten.

# Vändplats för buss med angöring för bussresenärer vid översta skeppet av parkeringen vid Gula Villan, där även renhållnings- och räddningsfordon angör.

# Taxiangöring invid trottoaren med möjlighet för mötande bilar utanför. Breddningen innebär ny och högre mur i slänten mot Tottbacken.

# Antal våningar ovan mark blir totalt fem för norra flygeln och sju för den södra.

Kommunens tjänstemän noterar förövrigt att ingen bro ska byggas över Susabäcken/Mörviksån:

"Varken byggtrafik, angöring av räddningsfordon eller övrig trafikangöring kommer att ske över Mörviksån. Någon ny bro över Susabäcken/ Mörviksån är därför inte aktuell. För fotgängarna ersätts den smala gångstigen med en ”gångbrygga” längs västra fasaden på den norra delen av befintliga Tott Hotell, fäst på fasaden för att lämna marken orörd närmast Mörviksån".

Tanken är nu att samrådet kommer ligga ute för att berörda ska kunna komma med synpunkter under februari, granskning av förslaget kommer att ske under våren och om allt går som det är tänkt, ska planen kunna antas av kommunfullmäktige under sommaren.

Annons