Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Ny bemanningsplanhotar vårdkvaliteten”

Kvälls- och nattbemanningen av sjuksköterskor och distriktssköterskor på de kommunala äldreboendena i Östersunds kommun ska göras om.

Annons

Men MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska varnar för att förslaget kan leda till minskad bemanning på kvällar, nätter och helger och att antalet vårdtagare som en sjuksköterska ansvarför för under kvällstid ökar från 90 till 220 personer.

Det är en stor organisatorisk förändring som föreslås. Arbetsgruppen som arbetat fram förslaget menar att de kan se potentiella effektivitetsvinster men att det inte går att precisera i pengar i dagsläget.

– Men det här är absolut inte något besparingsförslag utan handlar om att bättre utnyttja de resurser vi har, sägen vård- och omsorgsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn, s.

Tanken med förslaget är sjuksköterskorna och distriktssköterskorna ska ha en gemensam utgångspunkt från samma lokal. Bland annat tror tjänstemännen som arbetat fram förslaget att det ger ett effektvare nyttjande av bilar, förbättrad överrapportering och effektivare resursplanering.

– Vi håller också på att bygga upp en bemanningsorganisation där det också kommer att finnas sjuksköterskor. De kan fungera som stöd om det skulle behövas, säger Katarina Nyberg Finn.

Mediciniskt ansvarig sjuksköterska har dock gjort bedömningen att den föreslagna nyordningen kan innebära olika kvalitetsrisker:

Sjuksköterskan har inte kännedom om aktuella vårdtagares sjukdomar/hälsotillstånd vilket kan innebära svårigheter att utföra korrekta medicinska bedömningar och ordinera relevanta omvårdnadsåtgärder.

Sjuksköterskan har inte möjlighet att besöka vårdtagaren inom rimlig tid.

Möjligheten till att ge vårdpersonalen stöd och handledning minskar/uteblir.

Vårdpersonalen söker inte stöd av sjuksköterska i den omfattning som de har behov av.

Sjuksköterskan har inte möjlighet att finnas hos vårdtagare som vårdas i livets slut i den omfattning.

– MAS vill att vi ska vara uppmärksam på vissa saker, men menar inte att det är så det blir men att vi måste bevaka det, säger Katarina Nyberg Finn.

Arbetsgruppens kommentarer till MAS bedömning är att en kvalitetsmätning bör genomföras innan den nya organisationen träder i kraft och att det också görs regelbundet efter att den startat.

Annons