Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ny ansökan om utbyggnad av Örndalen

Örndalen Resorts kommer att lämna in en ny ansökan om exploatering i Skorvdalen, mellan Björnrike och Vemhån.
– Vår bedömning är att den reviderade planen kommer att godkännas, säger Mats Svensson.

Örndalen Resorts styrelse har enhälligt beslutat att lämna in en ansökan om miljöprövning till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland för ett mindre projekt än det som ursprungligen planerades i Vemdalen. Bakgrunden är att Mark- och Miljööverdomstolens tidigare i år upphävde dispensen från artskyddsförordningen avseende kungsörn. Det nya projektet bygger på ett flertal förändringar genom vilka projektet anpassats till det örnpar som finns i området. Ett nationellt kunskapscentrum om örn ingår i satsningen.

– Vi presenterar nu ett reviderat Örndalen, fortsatt med året-runt-profil. Satsningen har fått en komprimerad utformning som lämnar mer natur orörd. Avståndet till berörda örnbon har fördubblats till 1000 meter, vilket med ännu större marginal lämnar det örnpar som finns i området ostört, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

En ny miljökonsekvensbeskrivning ska göras och en förnyad samrådsprocess kommer att hållas med berörda sakägare. Det planeras även för kompletterande utredningar av de inventeringar av järv, lo och björn som Länsstyrelsen Jämtland redan har genomfört i aktuellt område. Detta beräknas vara klart under senare delen av hösten 2015, då en ansökan om miljöprövning kan lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Örndalen Resorts förhoppning är att ett tillståndsbeslut finns färdigt våren 2016. Därmed kan byggstart ske nästa sommar.

– Nu är det viktigt att den nya satsningen blir så välförankrad som möjligt. Därför vill vi på ett tidigt stadium få miljökonsekvenserna för det nya projektet utredda och bjuda in till förnyad dialog med alla berörda parter, säger Mats Svensson.

Enligt ett pressmeddelande får det nya projektet, förutom ett utökat skyddsavstånd till det berörda örnparet, en komprimerad design som helhet, med en mer förtätad centrummiljö. De planer som tidigare har presenterats på ett nationellt kunskapscentrum om örn ingår fortsatt i den nya satsningen. Örndalen Resort kommer att söka dialog med Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening och Föreningen Kungsörn Sverige, samt myndigheter och organisationer om samverkan för att utveckla projektidén och genomföra en förstudie.

Fullt utbyggt bedömer exploatörerna även den reviderade satsningen på Örndalen Resort bidra med 400 långsiktiga årsarbeten. Därtill skapas 50 årsarbeten under den tioåriga utbyggnadsperioden.

– Nu hoppas vi att samtliga inblandade kommer till samma slutsatser som vi när det gäller samhällsnyttan av en satsning på Örndalen. Nya arbetstillfällen i en växande och hållbar besöksnäring är precis vad vi behöver, säger Gunilla Zetterström-Bäcke, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun.