Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Norrskog i Bergs kommun

När 40-talet Norrskogsmedlemmar i Berg samlades till årsmöte i Orrgården den 24 mars fick de njuta av riktigt klämmig gammaldansmusik framförd av Ovikens spelmanslag under ledning av Anna Bohlin.

Annons

SBO-rådets ordförande Torbjörn Persson hälsade välkommen och gjorde en sammanfattning över 2009 års verksamhet men kunde även från citat ur gamla handlingar göra en intressant jämförelse mellan vad skogsägarekooperationen skulle tänka på och införskaffa för ett gemensamt-effektivt skogsbruk för så där 60-70 år sedan jämfört med i dag.

Från Norrskogs centralkontor medverkade skogschef Björn Skogh som informerade om olika aktiviteter som pågår inom företaget för medlemmarnas bästa, bland annat förhandlingar om ersättningsregler vid avsättning av mark till naturskyddsområden samt hur den så kallade medlemswebben utvecklas.

Fredrik Nordin, marknadschef för förädlingsverksamheten NWP där år 2009 utvecklas från att vara nästan totalstopp i början av året till att vid årets slut ha ändrats till en riktigt god efterfrågan på produkterna. Energidelen är den verksamhet som gått bra under hela året och som också gett ett bra överskott.

Torsten Medalen som är ”ortens representant” i Norrskogs styrelse lyfte också fram den förändring som skett på marknaden från nästan totalstopp under början på året till riktigt bra efterfrågan vid årets slut. Han poängterade att Norrskog har bra anläggningar för vidareförädling av råvaran i Sikås, Hammerdal, Hissmofors och Östavall och ser som en viktig uppgift för Norrskog att under de närmaste åren framöver klara konkurrensen om råvaran. Hans bedömning var att Norrskog där hade väl så goda förutsättningar som konkurrenterna.

Till ny ordförande i SBO-rådet valdes Gunnel Hennebo efter Torbjörn Persson som avsagt sig omval, övriga i tur att avgå är Bengt Andersson Inga-Lis Bromé och Gunnar Pettersson omvaldes. Som ombud till Norrskogs fullmäktige valdes Bengt Andersson, Gunnel Hennebo, Jan-Ola Eriksson,Torbjörn Skoog och Torbjörn Persson.

Årsmötet avslutades med kaffe och stut till ljuvlig musik av Ovikens spelmanslag och alla mötesdeltagare fick med sig en fin badhandduk som present.