Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nöjda patienter i Jämtland

Patienterna vid Östersunds sjukhus är i stort sett nöjda med vården. Men behöver de behandling utanför länet skulle de i högre grad vilja bestämma var själva.

Annons

130 000 svenskar varav 1700 är patienter i Jämtlands län har fått svara på en nationell patientenkät. De som fått svara har varit inlagda på eller besökt någon avdelning vid Östersunds sjukhus. Frågorna handlar om erfarenheterna av bemötande, information, delaktighet och förtroende. 67 procent av de jämtar som tillfrågats om öppenvården valde att svara och 70 procent av dem som fått enkät om slutenvården svarade, det är en högre svarsfrekvens än i resten av riket.

Resultatet visar att patienterna i Jämtlands läns landsting inom såväl öppen- som slutenvården i hög grad var nöjda med bemötandet och upplevde att det aktuella behovet av vård tillgodosågs. En stor andel av patienterna kände delaktighet i beslut om sin vård och behandling. Patienterna kände också i hög grad förtroende för läkaren.

Däremot anser patienterna att landstinget kunde vara bättre på att låta patienten ha möjlighet att påverka tiden för besöket. Patienterna skulle också vilja ha större inflytande över valet av annan vårdgivare i de fall där det behövs remittering för fortsatt vård. Att patienterna i dag inte kan välja sjukhus fritt beror på de samarbetsavtal som Jämtlands läns landsting har med framför allt Norrlands universitetssjukhus. Men patienterna kan välja samma nivå på vården även vid något sjukhus som landstinget inte har avtal med, men måste då betala resa och boende själv.

Enkäten har skickats ut till patienterna en tid efter besöket och att samma enkät använts i hela landet innebär dels att det går att göra jämförelser mellan olika landsting, men också att det går att utbyta erfarenheter.