Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Naturvårdsverket säger nej till Örndalen

I ett yttrande till mark- och miljödomstolen förklarar Naturvårdsverket att deras bedömning är att det inte kan ges artskyddsdispens eftersom att förutsättningarna för att meddela en sådan inte är uppfyllda när det gäller anläggandet av en turistanläggning i Skorvdalen, Härjedalens kommun.

Mark- och miljödomstolen har att ta ställning till två överklaganden mot länsstyrelsens beslut att bevilja Örndalens Exploaterings AB en dispens från artskyddsförordningen vid anläggandet av en skid- och turistanläggning i Skorvdalen. Domstolen har förelagt Naturvårdsverket att komma in med ett yttrande och i detta ges nu ett visst stöd till Sveriges Ornitologiska Förening samt Svenska Naturskyddsföreningen vilka är de som överklagat dispensen som getts då den bedöms som skadlig för det kungsörnpar som har sitt revir i området.

Naturvårdsverket lämnar yttranden kring flera punkter och i samtliga fall anger de skäl till att inte bevilja dispens. De anser exempelvis att exploateringen kan ske i andra närliggande områden där påverkan inte blir lika stor för kungsörnarna.

– Naturvårdsverket är medvetet om de uppgivna långsiktiga investeringarna på uppemot två miljarder samt beräkningarna om uppemot 300 årsarbeten långsiktigt när anläggningen är fullt utbyggd. Som sökanden, kommunen och länsstyrelsen redan visat finns andra området i kommunen eller länet där en sådan etablering kan ske, skriver Naturvårdsverkets sektionschef Torunn Hofset i yttrandet.

Även örnparets betydelse för reproduktionen anser Naturvårdsverket har fått en felaktig tolkning i dispensen.

– Effekterna kan komma att visa sig vara av regional betydelse. I ett beslut om artskyddsdispens borde enligt vår mening detta pars stora vikt ur reproduktionssynpunkt ha beaktats, påpekar Hofset.

De beslutade försiktighetsmått och kompensationsåtgärder som planerats för kungsörnarna anser Naturvårdsverket vara otillräckliga enligt det yttrande som lämnats. Vidare påpekar verket även att artskyddsdispens även kan krävas för björn, järv och lo för den tänkta exploateringen.

– Mot bakgrund av skillnaden i förekomstbeskrivningarna för dessa arter kan Naturvårdsverket inte uttala sig närmare om detta, avslutar Torunn Hofset som fattat besluten om yttrandet för Naturvårdsverket.

Överklagandet till mark- och miljödomstolen inkom i juni och en normal handläggningstid ligger enligt uppgift från domstolen på fyra till åtta månader innan det avgörs.