Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturvårdare: Utred flytt av flyget

/
  • Miljökonsekvensbeskrivningen, som ligger till grund för verksamheten och tillståndsansökan på Frösö flygplats, kritiseras i Naturvårdsverkets överklagan.

Att det saknas redovisning av alternativa flygplatser, än den på Frösön, gillas inte av Naturvårdsverket som överklagar tillståndet vid flygplatsen Åre/Östersund.

Annons

Luftfartsverket har nyligen fått grönt ljus i miljödomstolen för att bedriva fortsatt verksamhet på Frösö flygplats.

Miljödomstolen fann att den gjorda miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i miljöbalken.

Men Naturvårdsverket håller inte med och överklagar till miljööverdomstolen.

De allvarligaste bristerna anges till att det saknas en redovisning av alternativa flygplatser samt att helikopterverksamheten, som idag uppgår till ca 1 400 flygrörelser per år, inte ingår i bullerutredningen.

– Miljökonsekvensbeskrivningen har så allvarliga brister att ansökan inte kan läggas till grund för en prövning i sak. Vi anser att målet ska återförvisas till miljödomstolen för ny prövning, enligt Lena Callermo, ställföreträdande direktör på Naturvårdsverket och den som fattat beslut om överklagandet.

I andra hand yrkas att Luftfartsverket ska vidta bullerskyddsåtgärder i utsatta bostadsbyggnader och vård- och undervisningslokaler.

– Bullerutbredningen sträcker sig över stora delar av de bebyggda områdena i Östersund. Flera hundratals småhus och hyreshus exponeras för maximala bullernivåer över 70 dB(A).

– Detta innebär enligt vår uppfattning att många människor i Östersund utsätts för sådant buller som anses innebära en icke godtagbar immission med hänsyn till de riktvärden som riksdag och regering har fastställt, hävdar Lena Callermo i överklagan.

En annan allvarlig brist är enligt Naturvårdsverket att det saknas redovisningar av alternativa flygplatser.

Inför prövningen i miljödomstolen hävdade länsstyrelsen att det inte är ekonomiskt rimligt att kräva utredning om lokaliseringsalternativ.

Men det köper inte Naturvårdsverket. Där anser man att det inte finns någon ekonomisk beskrivning som ligger till grund för länsstyrelsens bedömning.

Naturvårdsverket lyfter istället fram att alternativa platser ingår i kraven på miljökonsekvensbeskrivningen för verksamheter med betydande miljöpåverkan. I de allra flesta fall är det både möjligt och nödvändigt att ta fram flygplatsalternativ, om miljökonsekvensbeskrivningen ska fylla sin funktion, hävdas det.

– Flygplatsen Åre Östersund Airport ligger nära Östersunds tätort och påverkar bullersituationen for många människor. Det är därför enligt vår uppfattning viktigt att en lokaliseringsprövning sker i det här fallet, enligt Lena Callermo på Naturvårdsverket.

Annons