Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Minnesord: Sven Heurgren, Falun

Sven Heurgren har gått bort 90 år gammal. Han avled i Falun den 22 november 2020. Sven växte till en början upp i Stockholm med föräldrarna Paul och Anna-Stina Heurgren, chef för Postmuseum respektive kanslist. År 1939 flyttade Sven och hans ett år yngre tvillingbröder till morföräldrarna i Falköping – en tid som betydde mycket för Sven. Han omnämnde själv morfadern som var advokat som hans och brödernas stora mentor.

Efter gymnasiet i Skövde och en jur. kand. i Stockholm fortsatte Sven med tingstjänstgöring i Ronneby och blev hovrättsfiskal vid Göta hovrätt. Under sin tid vid Justitiedepartementet utsågs Sven till sekreterare i den grundlagsberedning som fick sina förslag genomförda vid den stora grundlagsändringen 1974, när Sverige införde enkammarriksdagen.

Sven Heurgren uppmärksammades för sin energi och sitt juridiska skarpsinne. Han blev år 1970 utsedd till Sveriges första Konsumentombudsman och bidrog starkt till att konsumentskydd blev en viktig politisk fråga. År 1976 slogs KO-ämbetet ihop med Konsumentverket och Sven blev då även generaldirektör. Den tjänsten lämnade han 1982, då han utnämndes till ordförande för den mycket uppmärksammade Kommissionen mot ekonomisk brottslighet.

För oss jämtar och härjedalingar står dock Sven Heurgrens tid som landshövding i Jämtlands län, åren från 1984 till sin pension 1995, som hans viktigaste samhällsinsats. Han kom som ”ett yrväder en aprilafton” med nya synsätt och med stora förväntningar på personalen. En ny tidsanda slog igenom. Länsstyrelsen utrustades vid denna tid med nya resurser för länsutveckling, utöver uppdraget att hantera ett hundratal övriga lagar och förordningar för länets förvaltning. Vårt stridsrop blev: ”för länets utveckling och befolkningens bästa”! Lägg därtill ansvaret för de svenska valens demokratiska genomförande, älgjakten, bygdemedlen och bingolotterierna. Samt förberedelserna för förvaltningen av de kommande EU-medlen för jordbruk och bygdeutveckling. Här blev Sven en otålig, krävande och inspirerande chef.

Vi gladde oss också åt Svens alla initiativ och oförskräckta förslag till regeringen och andra myndigheter, liksom hans invitationer till både stora och små företag och organisationer till samverkan för ökad sysselsättning genom vidareförädling av skogsråvaran och andra naturtillgångar. ”Håll skarpa förhör”, uppmanade Sven oss inför möten med höga företrädare för myndigheter med alltför svag inlevelseförmåga i länets speciella förutsättningar och problem!

På egen hand genomförde Sven Heurgren också en utredning om hur en återbäring av vattenkraftens rikedomar till de bygder där den produceras skulle kunna utformas.

Under Sven Heurgrens tid etablerades Glesbygdsverket i Östersund, nya tjänsteföretag flyttade in, Rödöbron, Vallsundsbron, det nya länsmuséet byggdes, det blev farbara vägar till Skalstugan, Blåsjön, Hotagen, Rossön och Mässlingen, ett Forskningsråd vid Högskolan och ett Jämt-Trönderskt samarbete startade, skatteförvaltningen upprättade lokalkontor i Strömsund och Sveg, musiken fick sin Symfonietta, Wången räddades, Bispgårdens Skogsinstitut fick en ny aula, Wildhussen en ny vridscen och jämställdheten bearbetades i Kvinnum-programmet och Harrda.

Kvinnonätverk och byutvecklingsgrupper frodades. Det kom studiebesök från utrikeskorrespondenternas förening och länet fick en framstående placering i en tysk rangordning av lockande europeiska etableringsregioner. Aldrig tidigare hade så mycket hänt på länsstyrelsen i Jämtlands län, i länets företag, samhällen och byar. Vår självkänsla växte och befolkningen ökade med 1 570 personer under Svens tid. Lagom till Svens pensionering utkom också en bok, ”Kring Länsherrens gård” med Länsstyrelsens historia från starten 1810.

Vid ett ledningsseminarium analyserades deltagarnas personlighetsprofiler. Vi väntade med spänning på hur Svens profil skulle se ut, starkt analytisk tänkte vi. Men döm om vår förvåning när Sven definierades som en utpräglad konstnärligt lagd känslomänniska! Vi insåg genast att bakom Svens ibland strama attityd fanns en varmhjärtad och känslosam person.

Efter sin pension ledde Sven den statliga utredningen ”Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige”, vilken gällde frågan om Sveriges anslutning till ILO-konventionen 169 om urfolk. Han överlämnade den 1999 och den är ännu inte antagen av regering och riksdag.

Sven Heurgren efterlämnar hustru Ragna och barnen Niklas och Klara med familj samt barnen i ett tidigare äktenskap Johan, Vendela och Cecilia med familjer.

Tage Levin, f d länsråd