Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Middagsfjället ingen orörd vildmark

När nu nästan halva kommunfullmäktige i Åre tidigare lyssnat på opinionen och återremitterat översiktsplanen för vindkraft är det dags att se framåt.

Annons

Vi vet att det finns ett stort intresse på nationell nivå att fortsätta utveckla vindbruk i Sverige och att delar av fjällvärlden är väl så lämpade som kust- och havsbaserad vindkraft. Detta blev tydligt när miljöministern tidigare besökte Trångsviken.

Det krävs en ordentlig prövning och hållbara argument för att avstå från vindkraft. Beslutet i fullmäktige visar också att det finns en vilja att öppna fler möjligheter för större vindparker i Åre kommun än vad som finns i översiktsplanen.

Hushållningssällskapet har, tack vare donationen av Medstugan för hundra år sedan, fått en unik möjlighet att utveckla vindbruk på Middagsfjället och därmed bli en stark aktör för landsbygdsutveckling i hela länet. Vi har inga privata intressen utan styrs enbart av uppdraget att förvalta våra tillgångar till det gemensammas bästa. I

den delen liknar vårt uppdrag kommunens.

Vi uppmanar därför Åre kommun att ta den chans som återremissen ger och undersöka vilka möjligheter en vindpark på Middagsfjället skulle

ge. Om vi samarbetar är vi säkra på att vi kan bidra till en bra utveckling i kommunen. Redan i projektets inledningsskede redovisade vi möjligheter för närboende och andra att kunna köpa in sig i ett eller flera vindkraftverk. Den möjligheten finns fortfarande kvar och naturligtvis gäller detta även för Åre kommun. Dessutom kvarstår vårt löfte att öronmärka 3 miljoner kr per år till landsbygdsutveckling i Åre kommun.

Ge Middagsfjället en chans att prövas som en del i Vision 2020 och ett sätt att klara framtida energibehov med grön el!

Det finns utmaningar, givetvis. Att bygga en vindpark i känslig miljö är ett viktigt beslut. Men Middagsfjället är inte ett orört fjäll.

Det är ett lågfjäll, nära en genomfartsväg till Norge och med förhållandevis få närboende. Åre kommun har andra fjällområden som är betydligt mer skyddsvärda.

Ett av orosmolnen är hur en eventuell vindpark skulle påverka rennäringen. I dag finns det flera studier som visar att renar inte störs av själva vindparken. Betet kan komma att påverkas negativt av vägar och vindsnurror, men å andra sidan torde en ökad mänsklig aktivitet innebära att rovdjurstrycket minskar. Varken järv eller lo

kommer att vilja bosätta sig på Middagsfjället.

Turismen kan också bli en störning, men med en vindpark som ekonomisk motor finns det stora möjligheter att utveckla en småskalig turism där ett samarbete med

Kalls sameby skulle kunna ge ömsesidig ekonomisk nytta och utvecklingsmöjligheter för medlemmar i samebyn.

Slutsatsen för vår del är att återremissen gett Åre kommuns företrädare en unik möjlighet att bli en del av en framtida energiförsörjning. Ta chansen att studera möjligheterna med en vindpark på Middagsfjället. Därefter kan man väga dessa möjligheter mot de olägenheter som uppstår och fatta ett beslut grundat på fördjupade

kunskaper om möjligheter och hot istället för på förutfattade meningar.

Maggi Mikaelsson, ordf Jämtlands hushållningssällskap

Bengt Åsengård, orf Jämtlands hushållningssällskap

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel