Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Maurits Lindström

Geologiprofessor emeritus Maurits Lindström avled den 14 november 2009 i hemmet på Lidingö, 77 år gammal.

Annons

Han var medlem av Kungl. vetenskapsakademin och en av Sveriges mest ansedda forskare inom geologin.

Så sent som i år utsågs han av Naturvetarnas geologisektion till Årets geolog. Som motivering sägs bland annat att hans insatser har höjt geologins status i samhället.

Professor Per Thorslund, som arbetade för SGU, hade redan på 30-talet upptäckt märkliga bergarter i Locknebygden. Han utgick ifrån att en jordbävning påverkat geologin. På 60-talet började forskare att undersöka om vissa kratrar i världen kanske berodde på krafter från yttre rymden. En av dessa forskare var Maurits. Sedan länge hade han ett stort geologiskt intresse för Jämtland och fick i början på 1970-talet ekonomiska förutsättningar att påbörja ett forskningsarbete. Tillsammans med ett team av studenter från Stockholms universitet och Marburgs universitet i Tyskland, där han då undervisade, genomfördes djupborrningar runt Locknesjön. Genom analyser kunde Maurits med säkerhet fastställa, att det var en meteorit som för 455 miljoner år sedan slog ner i ett hav på södra halvklotet. Hur den sedan hamnat i Jämtland höll han spännande föredrag om, och hur man kunde bestämma meteoritens vikt, storlek och hastighet. Åren 1970-1993 resulterade Maurits forskning i ett 20-tal vetenskapliga handlingar.

Tidigt förstod han att Locknekratern skulle kunna bli en turistattraktion för länet. Han var angelägen om att göra den känd, och tillsammans med Lockne hembygdsförening ordnades tidigt en kraterstig i området. År 2003 diskuterade vi inom föreningen att inrätta ett museum. Beslut togs, och 2006 invigdes museet av en glad invigningstalare, Maurits. I geologikretsar talar man om vårt museum som Rikskratermuseum. Det säger mycket om museets status och Maurits arbetsinsats. Genom sitt internationella, geologiska nätverk ordnade han två stora symposier med geologer från hela världen. Varje år kommer långväga geologer på besök.

Så sent som 2008 tog han initiativ till ”Kratrar i samverkan”. Han kontaktade fem kända kratermuseer i Europa där Locknekratern ingick. Detta projekt pågår och tanken är att det ska öka geoturismen i länet.

Tråkigt nog var det den sista aktiva insatsen för Locknekratern som Maurits inledde, innan han avled. Många av hans tidigare elever och geologikolleger fortsätter emellertid att forska kring Locknebygden.

Under de år vi haft glädjen att få samarbeta med Maurits har vi lärt känna honom som en varm generös person. Han har med entusiasm och humor försökt förklara för oss amatörer jordens innehåll och möjligheter.

Det är med stor saknad vi med tacksamhet tänker tillbaka på vad Maurits har åstadkommit för oss och för vårt län.

Vår vän och chefsgeolog lämnar ett stort tomrum i verksamheten med Locknekratern, men vi vill fortsätta hans verk i sann Mauritsanda.

Harald och Gunilla Olsson

För Locknekratern

Mer läsning

Annons