Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Massiv kritik mot socialtjänsten

Två kommuner i länet får kritik från Socialstyrelsen då de inte uppfyller socialtjänstlagen vad gäller missbruks- och beroendevård.

Annons

Det är Ragunda och Krokoms kommun som enligt Socialstyrelsen inte lever upp till de kommunala åtagandena när det gäller att ta hand om medborgare med missbruksproblem. Socialstyrelsen har funnit brister.

Vad gäller Krokoms kommun konstaterar Socialstyrelsen att de i samtliga granskade fall skulle ha gjort samma bedömning som utredaren på kommunen. Däremot anser Socialstyrelsen att socialnämnden i Krokoms kommun inte uppfyller lagstiftningen . Socialstyrelsen poängterar att kvaliteten i socialtjänsten ska vara av god kvalitet och systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta uppfyller Krokoms kommun inte enligt Socialstyrelsen kritiserar kommunen för att skriftliga rutiner saknas. Kommunen har till exempel inte informerat individer om möjligheten att överklaga beslut. Vidare saknar Krokoms kommun en vårdkedja med riktade insatser och då kommunen saknar uppsökande verksamhet och öppenvård kan det hända att medborgare inte får sina behov tillgodosedda. Detta kräver Socialstyrelsen att kommunen åtgärdar.

Socialtjänsten i Krokoms kommun ska senast den sista september redogöra för vilka åtgärder de vidtar för att åtgärda bristerna.

Inte heller Ragunda kommun lever upp till socialtjänstlagen. Kommunen får kritik för att rutiner för handläggning och dokumentation saknas. I de utredningar Socialstyrelsen granskat saknas i flera fall uppgifter om viktiga delar som hälsotillstånd, missbrukets omfattning, om individen utsatts för våld eller övergrepp. Utredningar har påbörjats och avslutats utan att det funnits beslut. Vidare har det hänt att socialtjänsten i Ragunda kommun inlett utredning utan att meddela den person som berörs. Socialtjänsten har också tagit kontakter utanför socialtjänsten utan att klienten gett samtycke. Datum, underskrifter och uppgifter om kommunikation saknas i materialet vid socialtjänsten i Ragunda.